bể lọc rửa tự động

hscc

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng quan tâm đến vấn đề của bạn, trước đây cũng lâu lắm rồi có đọc 1 tài liệu nói về cái bể này thì nó chỉ phù hợp ở nông thôn với công suất nhỏ thôi vì lượng nước rửa lọc lớn hơn nhiều so với dùng bơm rửa lọc ở các dây chuyền cơ bản (mình nhớ mang máng vào khoảng 30% công suất của bể lọc). Nên nếu tính cho các nhà máy có công suất lớn thì ko kinh tế.
Các bạn nào có kinh nghiệm hơn thì cùng chia sẻ nhé.
 
scroll-topTop