Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp

dangminhkp

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
tphcm

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
môi trường có bụi, hơi mangan hoặc hợp chất mangan ở nồng độ cao quá giới hạn cho phép là 0,0003mg/l trích từ trong quyết định 3733/2002/QĐ-BYT đó bạn
http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=16581
Còn số liệu 2 năm đến 20 năm thì hình như là trong các quyết định về bệnh nghề nghiệp
http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=25855
 

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
scroll-topTop