Biển báo an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một phần quan trọng, bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ta rất chú trọng công tác bảo hộ lao động, thể hiện qua các quan điểm chính sau đây:
Một là bảo hộ lao động phải được thực hiện đồng thời với quá trình tổ chức lao động, là yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất.
"Công tác BHLĐ phục vụ trực tiếp cho sản xuất và không thể tách rời sản xuất. Bảo hộ tốt sức lao động của người sản xuất là một yếu tố rất quan trọng để đẩy mạnh sản xuất phát triển"1.
Hai là không ngừng cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
"Các cấp uỷ đảng trực tiếp lãnh đạo sản xuất cần đặc biệt chú trọng việc đề phòng tai nạn lao động, phải có những biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn lao động, làm cho anh chị em yên tâm và phấn khởi đẩy mạnh sản xuất" (Chỉ thị 123 /CT-TW), "Bảo đảm môi trường lao động, sinh hoạt cho con người ở các khu công nghiệp, các đô thị"3, "tạo thêm việc làm, cải thiện điều kiện lao động” 3. “Thực hiện tốt những quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động, giảm bớt lao động chân tay giản đơn, nặng nhọc, độc hại. Thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng lao động nữ và các chính sách đối với lao động nữ, phòng chống có hiệu quả các bệnh nghề nghiệp".4
Ba là "cần tăng cường giáo dục cho công nhân ý thức tự bảo vệ an toàn trong lao động, làm cho việc đề phòng tai nạn lao động thành công tác của quần chúng thì mới có kết quả tốt" (Chỉ thị 132 CT/TW)
Bốn là "cần đề cao vai trò giám sát của công đoàn và quần chúng, cùng quần chúng bàn bạc để thi hành những biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn lao động" (Chỉ thị 132 CT/TW).
Từ những quan điểm của Đảng và Nhà nước về Bảo hộ lao động, quản lý Nhà nước về công tác bảo hộ lao động được thực hiện thông qua hệ thống các văn bản pháp luật, bao gồm các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn vệ sinh, quy phạm về quản lý và các chế độ cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và sức khoẻ người lao động trong lao động sản xuất.
attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 

Đính kèm

 • 2.jpg
  2.jpg
  18.1 KB · Lượt xem: 1,656
 • 3.jpg
  3.jpg
  22.3 KB · Lượt xem: 1,178
 • 4.jpg
  4.jpg
  18.2 KB · Lượt xem: 1,155
 • 5.jpg
  5.jpg
  22 KB · Lượt xem: 1,148
 • 1.jpg
  1.jpg
  23.8 KB · Lượt xem: 2,382
 • 10.jpg
  10.jpg
  20.5 KB · Lượt xem: 1,100
 • 9.jpg
  9.jpg
  20.5 KB · Lượt xem: 1,092
 • 8.jpg
  8.jpg
  19.1 KB · Lượt xem: 1,090
 • 7.jpg
  7.jpg
  19.3 KB · Lượt xem: 1,103
 • 6.jpg
  6.jpg
  24.6 KB · Lượt xem: 1,118
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiếp theo

Phương tiện bảo vệ cá nhân là các thiết bị hoặc dụng cụ được người làm việc sử dụng bằng các cách như : đội (mũ), mặc (áo), xỏ (giầy) hoặc đeo (dây an toàn hoặc khẩu trang)… trong suốt quá trình làm việc, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm bớt những chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp mà cơ thể họ có thể không may gặp phải trong sản xuất. Tùy theo ngành nghề, mức độ độc hại hoặc nguy hiểm của công việc mà người lao động cần được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân theo danh mục đã nêu tại QUYẾT ĐỊNH 955/1998/QĐ-BLĐTBXH. Các phương tiện bảo hộ cá nhân cho người làm việc trên công trường xây dựng rất phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như về yêu cầu sử dụng. Do vậy, những người làm việc trên công trường cần phải biết cách áp dụng đúng phương pháp vào các công việc cụ thể của mình. Trong chương này, tác dụng và cách sử dụng của một số loại phương tiện bảo hộ cá nhân chủ yếu trong ngành xây dựng sẽ được giới thiệu, bao gồm mũ bảo hộ lao động, giầy, ủng công trường và dây an toàn.
attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 

Đính kèm

 • 11.jpg
  11.jpg
  25.1 KB · Lượt xem: 1,457
 • 12.jpg
  12.jpg
  20.5 KB · Lượt xem: 1,090
 • 13.jpg
  13.jpg
  20.1 KB · Lượt xem: 2,264
 • 14.jpg
  14.jpg
  26.1 KB · Lượt xem: 1,215
 • 15.jpg
  15.jpg
  27 KB · Lượt xem: 1,113
 • 16.jpg
  16.jpg
  26.2 KB · Lượt xem: 1,049
 • 17.jpg
  17.jpg
  18.4 KB · Lượt xem: 1,031
 • 18.jpg
  18.jpg
  17.7 KB · Lượt xem: 1,031
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop