Biển cảnh báo hóa chất

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Biển cảnh báo hóa chất
Biển báo -chú ý hóa chất nguy hiểm được lắp đặt trong các nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cao ốc văn phòng, khách sạn….giúp người lao động hạn chế rủi ro khi xảy ra sự cố.
-Biển được làm bằng các chất liệu như:
+ Biển báo Mica
+ Biển báo Inox
+ Biển báo khung sắt
+ Biển báo bằng thép
+ Biển báo bằng nhựa
bien-canh-bao-hoa-chat.jpg

Tên bảng : Cảnh báo chất gây ô nhiễm môi trường
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các chất gây ô nhiễm môi trường , doanh nghiệp cần có biện pháp xử lý riêng đối với các chất này nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường .
Tên bảng : Cảnh báo chất nổ
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các hóa chất nổ, người lao động cần cẩn trọng khi ở gần khu vực lưu trữ hoặc làm việc với các hóa chất này để tránh gây nổ
Tên bảng : Cảnh báo hóa chất độc hại
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các hóa chất độc hại, người lao động cần cẩn trọng khi ở gần khu vực lưu trữ hoặc làm việc với các hóa chất này để tránh gây cháy
Tên bảng : Cảnh báo hóa chất dễ cháy
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các hóa chất dễ cháy, người lao động cần cẩn trọng khi ở gần khu vực lưu trữ hoặc làm việc với các hóa chất này để tránh gây cháy
Tên bảng : Cảnh báo chất oxy hóa
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các chất oxy hóa, người lao động cần cẩn trọng khi ở gần khu vực lưu trữ hoặc làm việc với các hóa chất này, tránh để văng bắn vào người.
Tên bảng : Cảnh báo chất độc sinh học
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các chất độc sinh học, người lao động cần cẩn trọng khi ở gần khu vực lưu trữ hoặc làm việc với các sinh chất này, tránh để văng bắn vào người.
Tên bảng : Cảnh báo hóa chất ăn mòn
Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa hóa chất ăn mòn, người lao động cần cẩn trọng khi ở gần khu vực lưu trữ hoặc làm việc với các hóa chất này, tránh để văng bắn vào người .
 
scroll-topTop