Biện pháp xử lý ga máy lạnh ???

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tìm hiểu qua thì toàn thấy mấy chất giỏi phá hủy tần ozzon hay gây hiệu ứng nhà kính mạnh ah:D
Mình kiếm được tài liệu loại bỏ môi chất R22 nhưng bằng tiếng anh thui (mà môi chất này VN mình cũng đang dần loại bỏ ko sử dụng trong máy lạnh nữa thì phải), ai muốn tham khảo thì vào mà xem:
Loại bỏ R22 lấy từ diễn đàn cơ điện lạnh Việt Nam
tt
 
scroll-topTop