Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bình chọn cho vịnh Hạ Long

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có 1 ý tưởng, không biết các bạn nghĩ sao? Chúng ta hãy tổ chức thi tim hiểu về 3 thắng cảnh : vịnh Hạ Long- Phan si phan- động Phong Nha , về tài nguyên - thủy văn- sinh thái- cảnh quan- môi trường- du lịch- địa lý- lịch sử. Cả 3 đều có những nét độc đáo về các lĩnh vực trên. Qua đó, chúng ta quảng bá 3 thắng cảnh đó luôn.... về mặt tài nguyên- môi trường. Thậm chí(xin lỗi 1 tý vì mình cũng là dân học kinh tế ), nếu làm đàng hoàng và đúng chiến lược, chúng ta sẽ thu hút được sự chú ý của các đơn vị sản xuất kinh doanh, qua đó sẽ có được sự hợp tác tốt(quảng cáo trên web chẳng hạn ). Các bạn thấy sao?
 
Top