Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bình luận "Sơ đồ công nghệ XLNT nhà máy giấy KRAPT"

Snow_wolf

Active Member
#2
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình nghĩ nên nói đến chất lượng nước thải đầu vào và chất lượng nứoc sau xử lý. Công suất xử lý hệ thống.
Thì bác cứ nói rõ em xem thế nào để sửa. Vì nhà máy giấy này chuẩn bị xây dựng HTXLNT mà chưa trình lên cơ quan quản lý môi trường xét duyệt. sơ đồ như trên đã áp dụng thành công ở một số nhà máy trên địa bàn địa phương tỉnh khác và kết quả đạt QC 12/2008 và TCVN 5945- 2005, cùng công suất sản xuất.
 
H

hoangvu79

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thì bác cứ nói rõ em xem thế nào để sửa. Vì nhà máy giấy này chuẩn bị xây dựng HTXLNT mà chưa trình lên cơ quan quản lý môi trường xét duyệt. sơ đồ như trên đã áp dụng thành công ở một số nhà máy trên địa bàn địa phương tỉnh khác và kết quả đạt QC 12/2008 và TCVN 5945- 2005, cùng công suất sản xuất.
Nhà máy giấy này đã xây dựng và vận hành rồi mà: Chủ đầu tư: Thailand & Japan! Ở KCN Mỹ Phước 3 mà!
Đây mới là HT XLNT cho ngành giấy! ( Nếu kg có tuyển nổi -> Hệ thống này khó mà ok):02:
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Theo tôi, nước thải từ bể điều hòa nên bơm thẳng lên hệ thống tuyển nổi luôn có thể không cần fải qua bể trộn hóa chất,
Từ hệ thống tuyển nổi này ta sẽ thu hồi được bột hồi lưu lại cho sản xuất,
Thế bạn đã từng thấy hệ thống xử lý nào như bạn nói chưa. và hiệu xuất xử lý ra sao?
 
#8
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Tôi đã lắp đặt hệ thống này rồi,
Hiệu quả thu hồi bột khoảng trên 80%, đối với các nhà máy sản xuất nhiều loại giấy trong đó có giấy trắng thì bột từ dây truyền cell này có thể dùng để sx các loại giấy khác như giấy KRAPT
Thế nếu không có bể trộn hóa chất thì khi bơm nước từ bể điều hòa vào hệ thống tuyến nổi có phải bổ sung hóa chất không. Mà hệ thống tuyển nổi của bạn theo dạng hình tròn có cánh gạt bột và sục khí hay chỉ bể xây hình chữ nhật thông thường rồi sục khí và vớt bôt thủ công Vậy.
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nhà máy giấy này đã xây dựng và vận hành rồi mà: Chủ đầu tư: Thailand & Japan! Ở KCN Mỹ Phước 3 mà!
Đây mới là HT XLNT cho ngành giấy! ( Nếu kg có tuyển nổi -> Hệ thống này khó mà ok):02:
Hệ thống này ở các tính phía bắc, mấy nhà máy ở Thanh Hóa đã làm rồi. nay mình thử đưa về áp dụng ở Nghệ An.
 
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Quy trình tương tự trên mình làm rồi, đúng là hiệu quả thu hồi bột giấy của quy trình trên là rất cao, thông thường >90%. Nhưng cũng thẳng thắn mà nói thì chỉ nên xem nó như là một biện pháp giảm tải cho hệ thống xử lý nước thải mà thôi (điều này nên thuyết phục chủ đầu tư trước, đừng nổ quá dễ ôm hận lắm, bởi vì, thậm chí nếu không tái tuần hoàn nước sau xử lý thì cũng không chắc chắn là đạt tiêu chuẩn mà).
Thực tế, nếu muốn đạt tiêu chẩn xả thải thì cộng với quy trình trên vẫn phải xử lý sinh học thôi.
 
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Quy trình tương tự trên mình làm rồi, đúng là hiệu quả thu hồi bột giấy của quy trình trên là rất cao, thông thường >90%. Nhưng cũng thẳng thắn mà nói thì chỉ nên xem nó như là một biện pháp giảm tải cho hệ thống xử lý nước thải mà thôi (điều này nên thuyết phục chủ đầu tư trước, đừng nổ quá dễ ôm hận lắm, bởi vì, thậm chí nếu không tái tuần hoàn nước sau xử lý thì cũng không chắc chắn là đạt tiêu chuẩn mà).
Thực tế, nếu muốn đạt tiêu chẩn xả thải thì cộng với quy trình trên vẫn phải xử lý sinh học thôi.
Uh.Do nước sau xử lý này thường tuần hoàn tái sử dụng lại cho mục đích ngâm bột giây nên lượng nước thải ra ngoài rất ít vì cty này trước chỉ qua mấy bể lắng nhưng chỉ 2 chỉ tiêu hơi vượt quá là SS (120) và độ đục (152) thui so với QCVN 12/2008/BTNMT. Mình nghỉ chắc là ổn.
 
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thế nếu không có bể trộn hóa chất thì khi bơm nước từ bể điều hòa vào hệ thống tuyến nổi có phải bổ sung hóa chất không. Mà hệ thống tuyển nổi của bạn theo dạng hình tròn có cánh gạt bột và sục khí hay chỉ bể xây hình chữ nhật thông thường rồi sục khí và vớt bôt thủ công Vậy.
Thiết bị tuyển nỏi hình tròn,
Hóa chất được châm trực tiếp vào ống bơm lên thiết bị tuyển nổi
 

Đính kèm

Top