Ứng dụng Gom Rác GRAC

Bố cáo thành lập box "nhóm Nước và xử lý nước"

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Box "Nhóm nước và xử lý nước" là một box riêng dành riêng cho những thành viên thích nghiên cứu và ứng dụng về nước và xử lý nước.

Đến bây giờ nhóm này vẫn chưa chính thức hoạt động và đang kêu gọi lôi kéo thành viên, các thành viên vẫn phải đăng ký theo form mẫu trong box này, và gửi đến email: yeumoitruong2010@yahoo.com. Mọi sự phản hồi hoặc thông báo trên diễn đàn môi trường tức là chúng tôi đã nhận được email của bạn, nếu các bạn nào chưa có phản hồi xin vui lòng gửi lại vì có thể bị thất lạc.

Nhóm sẽ phân theo vùng địa lý, trình độ hiểu biết của các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn trong nhóm sẽ có những ưu tiên riêng về mặt mọi tài liệu và kinh nghiệm về nước, ở đây các bạn có thể hỏi và tham luận thoải mái.

Box " Nhóm nước và xử lý nước" sẽ có pass khi nhóm chính thức ra đời. Số lượng thành viên sẽ hạn chế, mong các bạn thông cảm.
 
Top