Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bộ phim tài liệu về MT của BBC: Planet Earth

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Đây là một loạt phim tài liệu về môi trường của BBC làm năm 2006, dài 720 phút bao gồm 11 tập.
Tập 1 Pole to pole
Tập 2 Mountains
Tập 3 Fresh Water
Tập 4 Caves
Tập 5 Deserts
Tập 6 Ice Worlds
Tập 7 Great Plains
Tập 8 Jungles
Tập 9 Shallow Seas
Tập 10 Seasonal Forests
Tập 11 Ocean Deep
Link phim
http://www.mininova.org/tor/1058505
Hoặc
http://www.torrenthound.com/hash/9b...27c4bc5379/torrent-info/BBC-Planet-Earth-720p
Thân
 
Top