Bộ tiêu chuẩn BSCI – đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

BSCI có 11 quy tắc:

 1. Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể.
 2. Cấm Phân biệt đối xử.
 3. Lương bổng.
 4. Thời Giờ làm việc.
 5. An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc.
 6. Cấm sử dụng Lao động Trẻ em.
 7. Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp Kỷ luật.
 8. Không cung cấp việc làm tạm thời
 9. Không sử dụng lao động lệ thuộc
 10. Bảo vệ môi trường
 11. Hành vi kinh doanh có đạo đức
Nội dung cơ bản của bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI:
• Yêu cầu tuân thủ pháp luật
• Cung cấp phương thức phát triển quan hệ đối tác kinh doanh hợp đạo đức và có trách nhiệm chung, trao quyền cho người lao động thông qua thương mại quốc tế
• Dựa trên các Công Ước Cơ Bản của Tổ Chức Lao Động Thế Giới (ILO ), áp dụng cho tất cả các quốc gia
• Phù hợp với các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và các tiêu chuẩn quốc tế tương tự

Mục tiêu cuối cùng của BSCI là cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu trên toàn thế giới. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua một cam kết thực hiện và duy trì thường xuyên từ những người tham gia thực hiện hệ thống.
 

Đính kèm

 • VI-BSCI-Code-of-Conduct-Poster-Version-2015.pdf
  2.5 MB · Lượt xem: 2,212

knacert

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
hanoi
Website
knacert.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 do Hiệp hội Ngoại thương (FTA) đề xướng. Với mục đích thiết lập diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

completion.png


Bộ quy tắc ứng xử BSCI 2.0 ( ban hành năm 2016): phản ánh các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

TỔ CHỨC ĐƠN VỊ NÀO CẦN BSCI

- Tiêu chuẩn BSCI được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...

- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.

- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BSCI

Câu 1: Điều kiện cần và đủ để có thể làm được BSCI ?

Để có thể thực hiện việc tham gia làm thành viên của BSCI thì Doanh Nghiệp cần dựa vào checklist để rà soát xem Doanh Nghiệp mình có đủ những điều kiện để áp dụng BSCI. Một số điều kiện được nếu rõ trong checklist như Doanh nghiệp phải có hệ thong phòng cháy chữa cháy, người lao động được đào tạo về an toàn lao động và đóng bảo hiểm cho người công nhân đầy đủ. Có bếp ăn tập thể và 1 tháng không được làm tăng ca quá 30h và 1 năm không quá 200h.

Câu 2: Làm BSCI có được cấp chứng nhận không và thời hạn chứng nhận trong bao lâu ?

Việc áp dụng bộ quy tắc bsci sẽ không có chứng nhận mà chỉ có kết quả đánh giá chính là báo cáo đánh giá theo hạng. Cụ thể như sau:
- Hạng AB -> 2 năm
- Hạng CD-> 1 năm
- Hạng E-> 6 tháng.

Câu 3: Đối tượng áp dụng bộ quy tắc BSCI này bao gồm những ai ?

Tiêu chuẩn BSCI được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,..vv. Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội. Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.
 

Đính kèm

 • completion.png
  completion.png
  615.5 KB · Lượt xem: 303
scroll-topTop