Bộ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

thieny

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
Hà Nội
Website
thienycorp.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có ít tài liệu về tiêu chuẩn pccc share cho các bác nào cần. các bác down ở link bên dưới nhé
1. TCVN 1769-1975._Hồi liệu kim loại đen
2. TCVN 4878-2009. Phòng cháy và chữa cháy
3. TCVN 4879 - 1987 – phòng cháy dấu hiệu an toàn nhóm\
4. TCVN 5040 - 1990 – Thiết bị phòng cháy chữa cháy ký hiệu hình vẽ.
5. TCVN 5738 - 1993 – Hệ thống báo cháy yêu cầu kỹ thuật.
6. TCVN 5738 - 1993 – Hệ thống báo cháy yêu cầu kỹ thuật.
7. TCVN 5738 - 2000 – Hệ thống báo cháy tự động.
8. TCVN 5760 - 1993 – Hệ thống chữa cháy yêu cầu chung.
9. TCVN 6103 - 1996 – Khống chế khói.
10. TCVN 6161 - 1996 – Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại.
11. TCVN 6305-12007.Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1 Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
12. TCVN 7278 - 1 - 2003 – Chất chữa cháy bọt yêu cầu thiết kế.
13. TCVN 7336 - 2003 – Hệ thống chữa cháy srinkler tự động.
14. TCVN 26221995._ Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
15. TCVN 52791990. An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung
16. TCVN 56842003.An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
17. TCVN 57402009._ Phương tiện phòng cháy chữa cháy. Vòi đẩy chữa cháy. Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
18. TCVN_PCCC_3890-2009 phương tiện pccc cho nhà và công trình/
19. TCXD 215 - 1998 Phòng cháy chữa cháy phát hiện cháy và báo động.
20. TCXD 216 - 1998 – Phòng cháy chữa cháy từ vựng thiết bị chữa cháy
21. TCXD 217 - 1998 - Phòng cháy chữa cháy – từ vựng-thuật ngữ chuyên dùng cho pccc.
22. TCXD 218 - 1998 – Hệ thống phát hiện cháy và báo cháy tự động quy định chung.
23. tiêu chuẩn về độ ồn VN TCXDVN175
Dowload các bộ tiêu chuẩn trên tại đây
nguồn: http://thienycorp.vn/tin-tuc/nganh-pccc/cac-tieu-chuan-ve-phong-chay-chua-chay
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop