Bồi thường cho người bị tai nạn lao động

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỏi: Người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vừa được Bộ LĐ – TB & XH ban hành, từ 20-3 những trường hợp tai nạn Người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho NLĐ bao gồm:
  • Người lao động bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc
  • tuân theo sự điều hành hợp pháp của NSDLĐ ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, HTX, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn;
  • Người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại tại địa điểm, thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn.
Người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động thì tiền bồi thường là do đơn vị bảo hiểm chi trả. Nếu mức chi trả thấp hơn mức quy định tại thông tư này thì NSDLĐ trả phần còn thiếu.

Nếu NSDLĐ không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì người lao động phải
  • bồi thường,
  • trợ cấp
  • còn phải trả chế độ BHXH thay cơ quan BHXH cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức quy định cụ thể tại thông tư Thông tư 04/2015/TT-BLĐTB&XH.
Thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp
1. Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động đối với những vụ tai nạn lao động nặng hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh hoặc cấp trung ương tổ chức cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động tại cơ sở đối với những vụ tai nạn lao động chết người.

2. Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người lao động hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định.

Chi phí y tế

1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, người sử dụng lao động phải thanh toán chi phí y tế đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp.

2. Đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế thì người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. khuyến khích người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế cho những trường hợp người lao động bị tai nạn, bệnh tật khác có liên quan đến lao động.

Nguồn: Cục An Toàn Lao Động.
chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn
Mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 
Sửa lần cuối:

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn đọc ở trên có ghi rõ là Người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho NLĐ bao gồm:
Người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại tại địa điểm, thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn.

Có nghĩa là trường hợp này vẫn tính tai nạn lao động: công ty vẫn phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động theo quy định. Và người lao động có quyền khiếu nại bên thứ 3 theo luật Dân sự để bồi thường thêm.
 
scroll-topTop