Bóng đèn tuýp LED có phải là CTNH

#1
Các anh chị cho em xin ý kiến về vấn đề:
Bóng đèn tuýp LED (dạng bóng tuýp chiếu sáng) có phải xếp vào chất thải nguy hại không? Và nếu nó là chất thải nguy hại thì sẽ thuộc vào mã CTNH nào?
P/s: Bóng đèn huỳnh quang thì em biết là CTNH, nhưng bóng đèn LED này thì em chưa biết giải quyết như thế nào.
 

Chủ đề mới

Top