Bóng đèn tuýp LED có phải là CTNH

duongtammani

Mầm 2 lá
Bài viết
37
Nơi ở
thái nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em xin ý kiến về vấn đề:
Bóng đèn tuýp LED (dạng bóng tuýp chiếu sáng) có phải xếp vào chất thải nguy hại không? Và nếu nó là chất thải nguy hại thì sẽ thuộc vào mã CTNH nào?
P/s: Bóng đèn huỳnh quang thì em biết là CTNH, nhưng bóng đèn LED này thì em chưa biết giải quyết như thế nào.
 

giangyou271

Mầm xanh
Bài viết
8
Nơi ở
Phường 11, quận 3, HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo quy định tại Mục C. Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại thì không có mã chất thải nguy hại dành riêng cho đèn Led.
Tuy nhiên, hiện nay đèn Led được sản xuất đa dạng về mẫu mã, thành phần và có thể bao gồm các thành phần nguy hại khác nhau linh kiện, thiết bị điện tử thì được phân định là chất thải nguy hại và được áp mã chất thải nguy hại mã 15 01 09, 15 02 14, 16 01 13 hoặc 19 02 05; trường hợp không chứa linh kiện điện tử mà có thành phần nguy hại vượt ngưỡng thì được áp mã chất thải nguy hại 19 12 01.
Từ lý do trên, để đảm bào thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đề nghị quản lý đèn Led phát sinh như chất thải nguy hại
 
scroll-topTop