Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

BRN , công nghệ A/O là gì?

  • Thread starter thaoanhft
  • Ngày gửi
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
1/ BRN: Biological Nutrient Removal: Công nghệ này là loại chuyên dùng xử lý dinh dưỡng (kết hợp xử lý N, P). Có nhiều loại lắm: A2/O, UCT, VIP, SBR, Phostrip, Orbal
(Nguồn: Syred R. Qasym, "Wastewater treatment Planning, Design and Operation", 2000, trang 430, 441 )

2/ A/O: Anaerobic and Oxic. Cái này dùng để xử lý Photpho là chính. Áp dụng sơ đồ yếm khí-hiếu khí-lắng
(Nguồn: Lê Văn Cát, "Xử lý hợp chất Ni tơ, Phốt Pho", 2007, trang 247)
 
Top