BÙN HÓA LÝ CÓ PHẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI - NƯỚC SINH HOẠT SAU XỬ LÝ DÙNG TƯỚI CÂY

minh hung

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
quảng trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho em hỏi là nước trước khi cấp sản xuất bên em có dùng PAC và polyme để keo tụ thì bùn sinh ra cúa nó có được xem là chất thải nguy hại không với ạ ? Với 1 câu nữa là nước thải sinh hoạt bên em sau khi xử lý đạt cột B QC 14-2008 đem tưới cây có bị phạt không và có cần xin giấy phép hay tuân thủ theo quy chuẩn tưới tiêu không ?
em cảm ơn!
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho em hỏi là nước trước khi cấp sản xuất bên em có dùng PAC và polyme để keo tụ thì bùn sinh ra cúa nó có được xem là chất thải nguy hại không với ạ ?
Về bùn: Bạn đã tra danh mục thông tư 36 chưa, nó là 1 * hay là 2*
Với 1 câu nữa là nước thải sinh hoạt bên em sau khi xử lý đạt cột B QC 14-2008 đem tưới cây có bị phạt không và có cần xin giấy phép hay tuân thủ theo quy chuẩn tưới tiêu không ?
em cảm ơn!
Nếu chưa được cấp phép, phê duyệt thì sẽ bị phạt
 

doanvanchung1991

Cây công nghiệp

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

doanvanchung1991

Cây công nghiệp

minh hung

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
quảng trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vâng! em cảm ơn ạ. Hiện tại hệ thống trên của bên em chưa có công trình xử lý bùn mà bùn thải xả thẳng ra môi trường, em đề xuất làm sân phơi bùn nhưng bên dơn vị chuyển giao công nghệ họ bảo không cần thiết vì bùn này có thể bón cây, xả ra môi trường không ảnh hưởng. Các bác cho em hỏi có đúng là như vậy không ạ @@
 

doanvanchung1991

Cây công nghiệp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vâng! em cảm ơn ạ. Hiện tại hệ thống trên của bên em chưa có công trình xử lý bùn mà bùn thải xả thẳng ra môi trường, em đề xuất làm sân phơi bùn nhưng bên dơn vị chuyển giao công nghệ họ bảo không cần thiết vì bùn này có thể bón cây, xả ra môi trường không ảnh hưởng. Các bác cho em hỏi có đúng là như vậy không ạ @@
Theo như mình nghĩ thi bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp thì thường có thành phần kim loại. nên bón cây là không ổn đâu bạn.
Loại cặn thải, bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp thuộc 1*, Cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân định có phải là CTNH. Nếu không áp dụng ngưỡng CTNH thì phải phân định luôn là CTNH. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật đối với một số tính chất và thành phần nguy hại nhất định thì áp dụng theo các tiêu chuẩn của quốc tế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về môi trường.
Vì thế bạn cần mang mẫu bùn đó đi phân tích và so sánh với ngưỡng CTNH theo QCVN 50:2013/BTNMT. Nếu có thành phần mà vượt ngưỡng thi là CTNH còn ko vượt thì không được coi là CTNH.
Một vẫn đề nữa là nếu mình không nhầmvà qua nhiều đợt thanh tra môi trường mình làm việc thì việc tái sử dụng thì cần có phương án hay cam kết gi gì đó thi phải. Bên mình cũng tái sử dụng nhưng khi thanh tra vê lam việc họ yêu cầu nhiều thứ lắm, sau cùng họ bắt ký hợp đồng với cơ quan chức năng để thu gom xử lý. Nếu nó không có thành phần nguy hại thi được coi là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Bạn đọc thêm NĐ 38/2015/NĐ-CP.
 

doanvanchung1991

Cây công nghiệp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho em hỏi là nước trước khi cấp sản xuất bên em có dùng PAC và polyme để keo tụ thì bùn sinh ra cúa nó có được xem là chất thải nguy hại không với ạ ? Với 1 câu nữa là nước thải sinh hoạt bên em sau khi xử lý đạt cột B QC 14-2008 đem tưới cây có bị phạt không và có cần xin giấy phép hay tuân thủ theo quy chuẩn tưới tiêu không ?
em cảm ơn!
Còn việc tái sử dụng nước thải để tưới cây thì cần được cấp phép xả thải. Cho dù là tưới cây trong khuôn viên công ty bạn mà không có giấy phép vẫn sẽ bị phạt như thường.
Bộ TN&MT yêu cầu các cơ sở xả nước thải có nhu cầu tái sử dụng nước để tưới cây xây dựng phương án xử lý nước thải đạt yêu cầu nêu trên. Đồng thời, xây dựng phương án tái sử dụng nước để tưới cây, trong đó nêu rõ yêu cầu sử dụng nước để tưới cây cụ thể trong từng thời gian, cân bằng lượng nước tưới với lượng nước thải phát sinh hằng ngày, có phương án tiêu thoát hoặc vận chuyển lượng nước thải còn dư để xả vào các nguồn nước mặt, nước biển, không được xả vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào. Phương án tái sử dụng nước phải được thẩm định và kiểm soát chặt chẽ, tránh việc lợi dụng tái sử dụng nước để đưa nước thải vào các tầng chứa nước dưới đất.
Về nguyên tắc, việc tưới cây thực hiện theo thời vụ và tùy thuộc tình hình thời tiết nên không có trường hợp tái sử dụng toàn bộ nước thải trong mọi thời gian. Vì vậy, để kiểm soát chặt chẽ hoạt động này, cần yêu cầu các cơ sở xả thải có nhu cầu tái sử dụng nước để tưới cây lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải, trong đó phải có phương án tái sử dụng nước nêu trên để thẩm định, cấp giấy phép xả nước thải theo quy định, trong đó ghi rõ các yêu cầu cụ thể đối với hoạt động tái sử dụng nước.
 

loanvo

Hạt giống tốt
scroll-topTop