Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bùn hoàn lưu

tletinh12

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
theo như trong sách của trịnh xuân lai thì tỉ lệ bùn nước hoàn lưu đối với nước thải sinh hoạt là 0.3- 0.4 q, các loại nước thải o nhiễm cao là từ 1-2q, vậy tại sao nhà máy xử lý tập trung khu công nghiệp mỹ tho có lưu lượng 3400m3/ngay mà lượng bùn hoàn lưu có 100m3/ngày, nồng độ b0d là 600, cod là 800
 
Top