Ứng dụng Gom Rác GRAC

bùn hoàn lưu

tletinh12

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
theo như trong sách của trịnh xuân lai thì tỉ lệ bùn nước hoàn lưu đối với nước thải sinh hoạt là 0.3- 0.4 q, các loại nước thải o nhiễm cao là từ 1-2q, vậy tại sao nhà máy xử lý tập trung khu công nghiệp mỹ tho có lưu lượng 3400m3/ngay mà lượng bùn hoàn lưu có 100m3/ngày, nồng độ b0d là 600, cod là 800
 
Top