Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Bùn hoạt tính, thắc mắc???

koscharin

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hôm qua tui làm TN bùn hoạt tính, làm 3 bể thì thấy có hiện tượng sau, nhưng không giải thích đc, mong các bạn giải thích giùm cái. Thanks!
- 2 bể cùng 1 loại nước thải, trong đó, 1 bể pha loãng 3 lần, 1 bể pha loãng 4 lần. Sau 1 ngày thì bể pha loãng 3 lần có màu vàng nâu và nổi váng, còn bể pha loãng 4 lần thì chỉ có màu đen.
- Bể thứ 3 chứa loại nước thải khác không pha loãng, nhưng lại có váng bọt nổi lên.
Các bạn giải thích giùm tui các hiện tượng trên.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hôm qua tui làm TN bùn hoạt tính, làm 3 bể thì thấy có hiện tượng sau, nhưng không giải thích đc, mong các bạn giải thích giùm cái. Thanks!
- 2 bể cùng 1 loại nước thải, trong đó, 1 bể pha loãng 3 lần, 1 bể pha loãng 4 lần. Sau 1 ngày thì bể pha loãng 3 lần có màu vàng nâu và nổi váng, còn bể pha loãng 4 lần thì chỉ có màu đen.
- Bể thứ 3 chứa loại nước thải khác không pha loãng, nhưng lại có váng bọt nổi lên.
Các bạn giải thích giùm tui các hiện tượng trên.
Bạn nên cung cấp thêm nước thải đây là gì ? Tại sao bạn pha loãng ?
Nếu đã thí nghiệm thì bạn cung cấp BOD, COD, TN, TP lên được không ?

Nếu COD mà mười mấy ngàn (nước rỉ rác, mật rỉ đường) mà bạn pha loãng 3-4 lần rồi thí nghiệm liền thì :k4664436: vi sinh hiếu khí nào chẳng chít cho dc
 
#4

Snow_wolf

Active Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hôm qua tui làm TN bùn hoạt tính, làm 3 bể thì thấy có hiện tượng sau, nhưng không giải thích đc, mong các bạn giải thích giùm cái. Thanks!
- 2 bể cùng 1 loại nước thải, trong đó, 1 bể pha loãng 3 lần, 1 bể pha loãng 4 lần. Sau 1 ngày thì bể pha loãng 3 lần có màu vàng nâu và nổi váng, còn bể pha loãng 4 lần thì chỉ có màu đen.
- Bể thứ 3 chứa loại nước thải khác không pha loãng, nhưng lại có váng bọt nổi lên.
Các bạn giải thích giùm tui các hiện tượng trên.
Nước thải gì vậy bạn? Tính chất nước thải như thế nào? Bạn thí nghiệm trên mô hình như thế nào? Cấu tạo ra sao?


cái nì mình tham khảo trong 1 tài liệu, nên bạn tham khảo xem có đúng hong nhe Nếu nước có màu vàng nhạc ===> thời gian tốn lưu thấp
nếu có màu đen, nâu đen ==> thời gian tồn lưu lớn.
Tài liệu gì vậy bạn?
 
#7
Top