Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Bùn không lắng tốt

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mấy anh chị cho em hỏi?
Hệ thống nước xử lý nước thải của cty em là xử lý nước thải mía đường.
Bể thu gôm ---> bể điều chỉnh pH---> bể phản ứng---> bể lắng 1---> bể điều hòa---> bể UASB---> bể aeroten---> bể lắng li tâm....
Hệ thống đang hoạt động bình thường thì động cơ quay cánh gạt buồn của bể lăng li tâm bị hỏng(sữa chữa hơi lâu) nên bùn ở bể này chết khá nhiều nổi lên bề mặt bể. Em đã xúc sạch bể đó rồi cho hệ thống chạy lại thì bể aeroten nổi bột nhiều, bùn nhỏ li ti và lắng chậm, nước ở bể lắng li tâm rất đục. Em không biết nguyên nhân do đâu? Anh chị giúp em với.! thanks.
 
Sửa lần cuối:
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn! Khi mà bạn sửa chữa dàn gạt bùn bể lắng ly tâm thì bùn trong bể này ngày càng nhiều và sinh ra phân hủy kỵ khí và làm nổi bùn lên. Trong tg này bạn có bơm tuần hoàn bùn về Aerotank ko? Có thể do lượng bùn tuần hoàn không thích hợp. Bạn nên tăng cường tuần hoàn bùn, giảm lượng nước đầu vào. chờ ổn định rồi tăng dần lại. Nếu vẫn không được bạn cần nuôi lại vs.
 
Top