Tư vấn bùn nổi ở bể lắng sơ cấp

#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bể lắng sơ bộ mà có ảnh hưởng đến thời gian lưu nữa hả bạn ?
hình như có. mình có đọc ở đâu đó rồi. nhưng nhất thời ko nhớ ra.
nói 1 cách đơn giản cho dù là lắng sơ cấp, lắng 1 hay lắng 2. nếu như tgian lưu bùn lâu, lượng bùn trong bể sẽ lớn và khi cho nước vào bùn bị nổi lên là hoàn toàn có thể xảy ra. pH thấp + tgian lưu bùn lâu nó sẽ xảy ra quá trình gì ý (nhất thời ko nhớ ra) nó sẽ làm bùn nổi lên. và bản thân trong nước thải và bùn thải dù là ở công trình nào bản thân nó vẫn có vi sinh, chính vi thế mà bùn dưới đáy bể lăng cơ cấp sẽ xảy ra quá trình phân hủy yếm khí, tạo ra khí, khí bay lên kéo theo cả bùn (đó là lý do tsao bể yếm khí người ta phải thiết kế tấm chắn bùn).
theo mình thì là như vậy :) ko biết đúng hay sai hihi
 
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hình như có. mình có đọc ở đâu đó rồi. nhưng nhất thời ko nhớ ra.
nói 1 cách đơn giản cho dù là lắng sơ cấp, lắng 1 hay lắng 2. nếu như tgian lưu bùn lâu, lượng bùn trong bể sẽ lớn và khi cho nước vào bùn bị nổi lên là hoàn toàn có thể xảy ra. pH thấp + tgian lưu bùn lâu nó sẽ xảy ra quá trình gì ý (nhất thời ko nhớ ra) nó sẽ làm bùn nổi lên. và bản thân trong nước thải và bùn thải dù là ở công trình nào bản thân nó vẫn có vi sinh, chính vi thế mà bùn dưới đáy bể lăng cơ cấp sẽ xảy ra quá trình phân hủy yếm khí, tạo ra khí, khí bay lên kéo theo cả bùn (đó là lý do tsao bể yếm khí người ta phải thiết kế tấm chắn bùn).
theo mình thì là như vậy :) ko biết đúng hay sai hihi
vậy theo bạn là do không vệ sinh bể thường xuyên với lại có thể do pH hả ?
 
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vậy theo bạn là do không vệ sinh bể thường xuyên với lại có thể do pH hả ?
mình ko dám khẳng định do không vệ sinh bể thường xuyên. vì bản thân khi người ta thiết kế 1 hệ thống thi ngta thiết kế cho các công trình của 1 hệ thông hoạt động liên tục chứ ko có chuyện đang hoạt động lại dừng để vệ sinh. vệ sinh được thì tốt nhưng trong trường hợp mỗi công trình xử lý của bạn có 02 đơn nguyên hoạt động song song với nhau. có thể la do pH và thời gian lưu bùn lâu. vì thực tế mình thấy được ở bể lắng 1 bên mình. khi pH nước < 6 và thời gian lưu bùn lâu + thời tiết nắng nóng thì có những tảng bùn nổi lên trên mặt bể (mặc dù nước rất trong).
 
#12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bể lắng sơ bộ mà có ảnh hưởng đến thời gian lưu nữa hả bạn ?
Thời gian lưu nước thải đầu vào hoặc đầu ra, hoặc thời gian lưu bùn trong xử lý sơ cấp có liên quan đến việc lưu giữ chất rắn quá lâu thường gây ra không chỉ có điều kiện tự hoại, có thể tạo ra mùi hôi, mà còn tạo ra điều kiện DO thấp. Điều kiện DO thấp là nguyên nhân để các vi khuẩn tạo ra các hợp chất riêng biệt với sulfua và/hoặc axit hữu cơ. Thời gian lưu của nước thải đầu vào luôn luôn phải được giữ ở mức tối thiểu.Tạo ra điều kiện tự hoại có thể góp phần sinh ra các tro bùn trong bể lắng, kể từ khi các chất rắn hoạt động trong điều kiện kỵ khí ở dưới đáy của bể lắng và tạo ra khí là nguyên nhân các chất rắn nổi lên phía trên bể. Điều này làm tăng các chất rắn tràn qua các bể phía sau.
Một cách để biết được nếu các chất rắn được lưu giữ quá lâu trong bể lắng là nếu có sự xuất hiện tro bùn tại bể lắng hoặc phát sinh khí.
Hiện tượng tro bùn xảy ra khi có nhiều mảng bùn li ti nổi lên phần trên của bể lắng là do các bong bong khí bị vướng lại trong bông bùn.
Sự tạo ra các tàn tro xảy ra khi một vài mảng bùn nổi lên trên bể lắng do các bong bóng khí mắc lại trong bông bùn. Điều này thường được gây ra bởi sự hình thành khí sinh học như H2S hoặc N2 khi bông bùn được lưu giữ quá lâu trong bể lắng và cạn kiệt oxy.
 
#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thời gian lưu nước thải đầu vào hoặc đầu ra, hoặc thời gian lưu bùn trong xử lý sơ cấp có liên quan đến việc lưu giữ chất rắn quá lâu thường gây ra không chỉ có điều kiện tự hoại, có thể tạo ra mùi hôi, mà còn tạo ra điều kiện DO thấp. Điều kiện DO thấp là nguyên nhân để các vi khuẩn tạo ra các hợp chất riêng biệt với sulfua và/hoặc axit hữu cơ. Thời gian lưu của nước thải đầu vào luôn luôn phải được giữ ở mức tối thiểu.Tạo ra điều kiện tự hoại có thể góp phần sinh ra các tro bùn trong bể lắng, kể từ khi các chất rắn hoạt động trong điều kiện kỵ khí ở dưới đáy của bể lắng và tạo ra khí là nguyên nhân các chất rắn nổi lên phía trên bể. Điều này làm tăng các chất rắn tràn qua các bể phía sau.
Một cách để biết được nếu các chất rắn được lưu giữ quá lâu trong bể lắng là nếu có sự xuất hiện tro bùn tại bể lắng hoặc phát sinh khí.
Hiện tượng tro bùn xảy ra khi có nhiều mảng bùn li ti nổi lên phần trên của bể lắng là do các bong bong khí bị vướng lại trong bông bùn.
Sự tạo ra các tàn tro xảy ra khi một vài mảng bùn nổi lên trên bể lắng do các bong bóng khí mắc lại trong bông bùn. Điều này thường được gây ra bởi sự hình thành khí sinh học như H2S hoặc N2 khi bông bùn được lưu giữ quá lâu trong bể lắng và cạn kiệt oxy.
có vẽ thuyết phục. theo bạn biện pháp tốt nhất để giải quyết là gì nhỉ ?
 
#14
#16
Top