Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bun thai sau xư ly nuoc thai

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thông thường các chỉ tiêu Asen, Bari, bạc, cadimin, chì, coban. kẽm, niken, selen, thủy ngân, crom VI, tổng xyanua, tổng dầu, phenol, benzen áp dụng cho tất cả các loại bùn thải. còn ngoài ra còn nhiều chỉ tiêu khác áp dụng cho từng loại xử lý nước thải đặc thù. bạn đọc thêm Quy chuẩn 50:2013/BTNMT để tìm hiểu thêm
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
a chị cho em hỏi đầu tiên là công ty em kí hợp đồng với moi trường đô thị về xử lý bùn sau xử lý nuoc thải bây giờ công ty môi truong đo thi lại chuyển giao qua công ty khác để xử lý, Vậy mình phải cần lưu giữ những giấy tờ gì của công ty đó hay ko vậy a chị . Em cam ơn nhiu
theo mình:
hợp đồng xử lý chất thải giữa 3 bên (công ty bạn, công ty mt đô thị và cty mt đô thị thuê xử lý), hoặc nếu không thi hợp đồng giữa cty bạn và cty mt đô thị và hợp đồng cty mt đô thị thuê cty kia xử lý bùn cho cty bạn. và hóa đơn thanh toán, biên bản hoặc chứng từ bàn giao bùn thải. có được hồ sơ năng lực của cty mt đô thị và cty kia thi tốt (sau khi có được hồ sơ năng lực bạn nên đọc và tìm hiểu xem công ty đó có đủ chức năng xử lý bùn thải hay không).
 
Top