Bùn từ bể tự hoại đưa về khu xử lý chất thải rắn thì xử lý như thế nào?

ttnt

Mầm 2 lá
Bài viết
29
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bùn này sau khi qua bể tự hoại (Tương đương bể metan) thì cho trực tiếp vô sân phơi bùn. Sau khi giảm ẩm rồi trộn với rác đem chôn phải không ah?

Mình thắc mắc có dùng đến bể nén bùn trước khi phơi không? Hoặc có cần sân phơi bùn không? Tại vì có nghe loáng thoáng thầy nói gì đó về bể nén bùn mà tại ham chơi quá không để ý..hix..:053:
 
scroll-topTop