Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cả nhà tư vấn cho em với ạ.

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Làm gì có nguồn nước thải sinh hoạt nào mà BOD, COD cao vậy bạn ơi?
Ở Việt Nam với nguồn nước thải sinh hoạt thì hàm lượng BOD = 200 - 300 là tối đa còn COD chắc cỡ 400 - 500 là tối đa làm gì mà cao thế.
Mà nước thải sinh hoạt đặc biệt là tòa nhà hoặc bệnh viện, khu dân cư bạn nên kiểm tra xem hàm lượng NH4 là bao nhiêu vì xử lý món đó khó hơn BOD, COD nhiều!
 
Top