Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Các bác cho e hỏi chút về trường hợp này

xeom_vt

New Member
#1

xeom_vt

New Member
#3
#5

VBN

Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu cơ sở của bạn chỉ thay đổi tên mà không thay đổi chức năng, ngành nghề, công suất...thì không fai làm đề án đâu. Nếu cơ quan quản lý có hỏi bạn cần đưa ra giấy chứng nhận đổi tên kèm theo BCK đã làm của bạn.
Tôi bổ sung thêm ý của bạn trungthuan_ymt: Cơ sở bạn cần làm văn bản gửi về Cơ quan cấp phép hồ sơ môi trường ban đầu (bản cam kết BVMT) trong đó trình bày nội dung việc: thay đổi tên pháp nhân, không thay đổi ngành nghề, công suất,... + đính kèm: giấy chứng nhận ĐKDN/chứng nhận đầu tư; phiếu xác nhận BCK BVMT (của Cơ sở ban đầu) và đề nghị được cấp văn bản xác nhận nội dung này.
Sau khi nhận được văn bản xác nhận việc kế thừa hồ sơ môi trường này, bên bạn sử dụng chung với Phiếu xác nhận BCK BVMT của công ty cũ trong quá trình lập các hồ sơ về môi trường sau này.
 
Top