Các bác giúp em BC Công tác An tòan - VS lao động với!!!!!

vietlinh22

Mầm xanh
Bài viết
14

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quy định về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT
Quy định về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT
Quy định về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT
Quy định về chất lượng nước ăn uống. QCVN 01:2009/BYT
Quy định về nhà tiêu – Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh. QCVN 01:2011/BYT
Quy định về chất lượng nước sinh hoạt. QCVN 02:2009/BYT
Quy định về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT
Quy định về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT
Quy định về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 20:2009/BTNMT
Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện và phương pháp đo; TCVN 5508:2009
Silic dioxit trong bụi hô hấp - Giới hạn tiếp xúc tối đa TCVN 5509:2009
Nước cấp sinh hoạt - yêu cầu chất lượng TCVN 5502:2003
Về âm học - mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc TCVN 3985:1999
 
Sửa lần cuối:

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sr bạn, lần trước là mình đưa bạn các quy chuẩn (phương pháp đo) mà chưa đưa bạn các tiêu chuẩn (chỉ số đo), bạn tham khảo thêm "Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành" để lấy các chỉ số đo đạc nha :005:
 
scroll-topTop