Ứng dụng Gom Rác GRAC

các bác giúp em về compost với!!!

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Không ai đổ phân bể phốt vào rác thải để rút ngắn thời gian xử lý cả:
1. Phân bể phốt là chất hữu cơ chưa được phân hủy hết, người ta phải hút hoặc sử dụng các loại cpsh để xử lý. Đây là nguồn gây ô nhiễm.
2. Rác thải sinh hoạt nếu chưa qua phân loại thì không thể làm compost được. Theo công nghệ hiện nay ở nước ta, rác thải hữu cơ làm compost phải mất 45 - 50 ngày, 21 ngày lên men hiếu khí và 28 ngày ủ chín. Muốn nhanh thì sử dụng thêm các cpsh thôi
 
Top