Các bạn cho mình hỏi về cách chọn bơm và cột để lọc nước cấp

tp-co

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình là lính mới có gì các bạn thông cảm và chia sẻ cho mình học hỏi với nhé
Mình có nguồn nước giếng khoan chỉ yêu cầu khử sắt và khử mùi với hàm lượng sắt là 2.7mg/l . Khử để đưa về chuẩn <0.5
Yêu cầu lưu lượng đạt 1m3/ngày . Sư huynh mình bảo là chọn cột phi
258 x 1386 mm.

Về chuyện chọn vật liệu thì mình cũng biết sơ sơ . Các bạn cho mình hỏi cái cách chính xác và dựa trên cơ sở nào để chọn cột , và cơ sở nào để định thể tích của vật liệu lọc vậy .Người ta toàn trả lời mình là dựa trên kinh nghiệm à . Mình muốn biết chính xác là dựa trên cơ sở nào cơ . Thank các bạn
 
scroll-topTop