Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Các cấp bậc trong quản lý môi trường

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các cấp bậc trong quản lý môi trường

Từ thực tiễn có nhiều cấp bậc:

  1. QLMT toàn cầu
  2. QLMT quốc gia (Bộ TNMT
  3. QLMT địa phương (sở TNMT)
  4. QLMT cấp cơ sở (các tổ chức, doanh nghiệp, công ty)
Tuy nhiên để đơn giản thì có thể phần làm 2 cấp:

  1. Quản lý môi trường cấp vĩ mô (cấp hệ sinh thái)
  2. Quản lý môi trường cấp cơ sở

"Quản lý môi trường là quản lý các hoạt động có tác động đến môi trường. Mục tiêu bảo tồn tồn tài nguyên thiên nhiên, giới hạn sự phát thải của chất ô nhiễm, giới hạn sự tổn hại môi trường và tạo ra nơi làm việc an toàn"

Nguồn: "Quản lý môi trường" của TS. Chế Đình Lý, và một số sách nước ngoài

Chúng ta có thể thảo luận thêm tại đây :whistling:
 
Top