Các công cụ để quản lý an toàn

daibangxanh

Cây cổ thụ
Sửa lần cuối:

daibangxanh

Cây cổ thụ

Đính kèm

 • HAZOP_Training_Guide.pdf
  199.3 KB · Lượt xem: 597
Sửa lần cuối:

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
So sánh HAZOP và HAZID: khác nhau và giống nhau
HAZOP: các qui trình liên quan tới mối nguy
HAZOP tập trung vào các thiết bị, đường ống, hoặc 1 phần của thiết bị. HAZOP liên quan tới những mối nguy bên trong 1 thiết bị và HAZID liên quan tới các mối nguy bên ngoài.
HAZID có thể không hoặc liên quan tới các qui trình của mối nguy, HAZID thường thì liên quan tới các chức năng.
 • Hazid là cung cấp dữ liệu đầu vào cho 1 số phương pháp quản lý an toàn như COMAH hoặc QRA
 • HAZOP cung cấp dữ liệu cho thiết kế, vận hành, bảo trì,...
Cả 2 đều sử dụng để làm các hướng dẫn công việc và nhận diện mối nguy có tính hệ thống
Nếu các bạn học 1 khóa về OHSAS 18001 hoặc HSE thì sẽ biết điều này
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quá trình phân tích mối nguy (PHA) (hoặc, quá trình đánh giá mối nguy) là một tập hợp 1 cách tổ chức các đánh giá và có hệ thống các mối nguy hiểm tiềm tàng liên quan đến một quá trình công nghiệp.
PHA cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ các nhà quản lý và người lao động trong việc đưa ra quyết định để cải thiện an toàn và giảm thiểu hậu quả của việc phát hành không mong muốn hoặc không mong muốn của hóa chất độc hại.
PHA hướng đến phân tích các nguyên nhân tiềm năng và hậu quả của vụ cháy, nổ, phát hành hóa chất độc hại hoặc dễ cháy và tràn chính của hóa chất độc hại, và nó tập trung vào thiết bị, thiết bị đo đạc, tiện ích, hành động của con người, và các yếu tố bên ngoài có thể tác động đến quá trình này.
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Process_Hazard_Analysis
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
FMEA là 1 công cụ "gần giống" với công cụ phân tích nguyên nhân (cause analysis tool) được áp dụng trong 1 số ngành công nghiệp hạn chế thấp nhất khả năng gây ra "thất bại" như hàng không, không gian,... bởi vì những ngành này nếu để xảy ra sự cố thì mức độ nghiêm trọng về tài sản, con người, môi trường sẽ rất rất cao.
FMEA không những áp dụng cho lĩnh vực an toàn mà còn cả cho chất lượng.

Còn được gọi là: chế độ thất bại tiềm năng và các hiệu ứng phân tích; chế độ thất bại, hiệu ứng và phân tích tới hạn (FMECA).

Chế độ thất bại và các hiệu ứng phân tích (FMEA) là một phương pháp tiếp cận từng bước để xác định tất cả các lỗi có thể trong một thiết kế, quá trình sản xuất, lắp ráp, hoặc một sản phẩm hay dịch vụ.

"Không chế độ" có nghĩa là những cách hay chế độ, trong đó một cái gì đó có thể thất bại. Thất bại bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết, đặc biệt là những người có ảnh hưởng đến khách hàng, và có thể là tiềm năng hoặc thực tế.

"Phân tích hiệu ứng" đề cập đến nghiên cứu các hậu quả của những thất bại.

Thất bại được ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng hậu quả là, làm thế nào chúng xảy ra thường xuyên và làm thế nào họ có thể dễ dàng được phát hiện. Mục đích của FMEA là có những hành động để loại bỏ hoặc giảm bớt thất bại, bắt đầu với những cái ưu tiên cao nhất.

Chế độ thất bại và các hiệu ứng phân tích cũng ghi nhận kiến thức và hành động về nguy cơ thất bại, để sử dụng trong cải tiến liên tục hiện hành. FMEA được sử dụng trong quá trình thiết kế để ngăn chặn thất bại. Sau đó nó được sử dụng để kiểm soát, trước và trong quá trình hoạt động liên tục của quá trình. Lý tưởng nhất, FMEA bắt đầu trong giai đoạn sớm nhất của khái niệm thiết kế và tiếp tục trong suốt cuộc đời của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bắt đầu vào những năm 1940 của quân đội Mỹ, FMEA được phát triển hơn nữa của các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và ô tô. Một số ngành công nghiệp duy trì tiêu chuẩn FMEA chính thức.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
qra.gif

Xem thêm: Thông tư 50/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất,....

Phương pháp này có thể bao gồm một số hoặc tất cả những điều sau đây:
 • Một phân tích về mức độ nghiêm trọng / hậu quả của các tình huống tai nạn
 • Dự đoán số tử vong / thương vong cho mỗi kịch bản
 • Nguy cơ cá nhân
 • Nhóm / rủi ro xã hội
 • Có khả năng mất cuộc sống
 • Cụ thể nguy cơ từ
 • Phân tích sâu hơn các kịch bản tai nạn có ALARP (Như Thấp hạn hợp lý)
 • Phòng ngừa các biện pháp / giảm nhẹ
 • Độ nhạy của kết quả không chắc chắn và các giả định.
http://yeumoitruong.vn/threads/danh...-tai-sao-lai-ban-hanh-qcvn-11-2012-bct.26652/
 
Sửa lần cuối:

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Escape, evacuation and rescue assessment (EERA)
Thoát hiểm, sơ tán và cứu hộ tích (EERA)

Phân tích giúp các đơn vị thấy rằng sau khi có tai nạn, thoát khỏi tuyến đường, nơi trú ẩn tạm thời và các trạm trú ẩn được thiết kế phù hợp và sắp xếp với tham chiếu đến các yêu cầu quản lý.
Bạn vui lòng đọc thêm 1 số quy định của nhà nước về thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy,cứu hộ cứu nạn,...
http://greco.vn/khoa-hoc/dao-tao-ky-nang-ung-pho-tinh-huong-khan-cap/
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Human Reliability Analysis (HRA)
Phân tích độ tin cậy của con người (HRA)
Khái niệm về Phân tích độ tin cây của con người (HRA) phản ánh một sự hiểu biết con người và hệ thống này không có bằng chứng sai sót , và độ tin cậy được cải thiện đòi hỏi một sự hiểu biết về vấn đề lỗi, dẫn đến chiến lược giảm thiểu được cải thiện.
Về cơ bản, HRA nhằm mục đích để định lượng khả năng lỗi của con người cho một nhiệm vụ nhất định. HRA có thể hỗ trợ trong việc xác định các lỗ hổng trong một nhiệm vụ, và có thể cung cấp hướng dẫn về cách để cải thiện độ tin cậy cho nhiệm vụ đó.

Một số kỹ thuật HRA đã được phát triển để sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp, trong đó có nhiều tự do có sẵn. Nói chung, các công cụ HRA tính toán xác suất lỗi của con người đối với một loại công việc, trong khi tính đến ảnh hưởng của yếu tố hiệu suất. Kỹ thuật định lượng tham khảo cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ của con người và tỷ lệ lỗi liên quan đến tính toán xác suất lỗi trung bình cho một công việc cụ thể. Kỹ thuật chất lượng hướng dẫn một nhóm các chuyên gia thông qua thảo luận có cấu trúc để phát triển ước tính xác suất thất bại, thông tin cụ thể nhất định và giả định về nhiệm vụ và điều kiện.
 
scroll-topTop