Các đơn vị tư vấn đào tạo sản xuất sạch hơn

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các đơn vị tư vấn đào tạo sản xuất sạch hơn

Như một lời tri ân đến các tổ chức và chuyên gia tư vấn, cũng như tới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã góp phần đưa sản xuất sạch hơn vào áp dụng trong thực tiễn, Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Văn phòng giúp việc Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (Bộ Công thương) đã tổng hợp thông tin về các chuyên gia sản xuất sạch hơn với mục tiêu chia sẻ và xây dựng mạng lưới tổ chức, chuyên gia có tiềm năng tham gia thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trong thời gian tới.
Vui lòng lựa chọn các yêu cầu tra cứu dưới đây để tìm thông tin các tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn
http://sxsh.vn/vi-VN/Company/default.aspx
Danh sách chuyên gia sản xuất sạch hơn tại TP.HCM
http://sxsh.vn/vi-VN/Company/default.aspx?city=2&type=0
Để thực hiện sản xuất sạch hơn tốt thì doanh nghiệp hiện nay lồng ghép Sản xuất sạch hơn với ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP,...
http://greco.vn/
 
scroll-topTop