Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Các giải pháp hóa học và hóa lý đặc thù để xử lý CTNH

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các giải pháp hóa học và hóa lý đặc thù để xử lý CTNH

  • Phương pháp hấp thu khí
Là kỹ thuật hay được dùng để xử lý nước ngầm bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ bay hơi với nồng độ thấp < 200 mg/l. không thích hợp với chất ô nhiễm kém bay hơi H’≤ 0,01. Các thiết bị sử dụng: tháp đệm, tháp mâm, hệ thống phun, khuếch tán khí hay thông khí cơ học. Trong các thiết bị này thì tháp đệm là thiết bị hay được sử dụng nhất.

  • Quá Trình Màng
Là quá trình được dùng để tách nước từ dòng ô nhiễm. Có các loại như: vilọc, siêu lọc,thẩm thấu ngược, màng điện tích (microfilltration, ultrafiltration, reverse osmosic, & electrodialysis). Trong kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại thường sử dụng ultrafiltration, reverse osmosis và electrodialysis. Động lực củaquá trình chủ yếu là sự chênh lệch giữa hai pha áp súât (ΔP); chênh lệch nồng độ (ΔC) chênh lệch nhiệt độ (ΔT), chênh lệch về điện tích (ΔE); chênh lệch áp suất thẩm thấu (Δπ?).
Trong 3 quá trình nêu trên thì quá trình electrodialysis dựa trên sự chênh lệch về điện tích. Quá trình màng mang tính chọn lọc cao. Tính lựa chọn sẽ phụ thuộc vào loại màng sử dụng; ví dụ: với màng cation sẽ cho cation sẽ cho cation đi qua còn màng anion asẽ chỉ cho animon diqua. Cơ chế của quá trình là trao đổi ion. Quá trình RO thì dựa trên cơ sở lý thuyết thẩm thấu. Để có thể tách dung môi ra khỏi dòng ô nhiễm thì áp suất vận hành sẽ yêu cầu một áp suất lớn hơn áp suất thẩm thấu. Trong quá trình này cơ bản là dựa trên cơ
chế khuếch tán phân tử. Loại thứ ba (UF) cơ bản dựa vào kích thước và hình dạng phân tử.
Về cơ bản quá trình dựa trên cơ chế của quá trình lọc.
Ứng dụng
Ngày nay do kỹ thuật sản xuất màng phát triển dẫn đến giá thành của màng giảm đáng kể. Vì vậy kỹ thuật màng ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong xử lý nước thải công nghiệp. Một số ứng dụng hiện nay:
- Xử lý nước thải dệt nhuộm
- Xử lý nước thải giấy
- Xử lý nước rò rỉ
- Xử lý nước thải kim loại…
 
Top