Các giấy tờ cần thiết về môi trường cho doanh nghiệp

lienle.cnmt

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các giấy tờ về môi trường cần thiết cho doanh nghiệp:

1. Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đánh giá tác động môi trường..
2. Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải (xác nhận hoàn thành công trình theo ĐTM hoặc cam kết BVMT hoặc đề án BVMT)
3. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
4. Sổ chủ nguồn thải
5. Giấy phép xả thải.
6. Giấy phép khai thác nước dưới đất.
7. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
8. Giấy phép nhập khẩu phế liệu.
Đây là những giấy tờ mang tính bắt buộc, có doanh nghiệp cần phải làm giấy phép này mà không phải làm giấy phép kia tùy vào khu vực doanh nghiệp sản xuất, quy mô hoạt động, ngành sản xuất
 

trungnguyen1990

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
158 Nguyễn Văn Thủ, Đa kao,

lienle.cnmt

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
*điều kiện để doanh nghiệp được nhập khẩu phế liệu
- Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải: Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam.
* Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu phế liệu:
- đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
- bản sao quyết định phê duyệt DTM hoặc giấy xác nhận CKMT hoặc phiếu xác nhận đk đạt tiêu chuẩn môi trường của doanh nghiệp trực tiếp sx sử dụng phế liệu
- bản sao báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất
 

tonytan151

Cỏ 4 lá
Bài viết
62
Nơi ở
Bắc Ninh

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
scroll-topTop