Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Các khái niệm bùn hoạt tính, MLSS, ... là gì

#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bậy bạ, khác nhau hoàn toàn nha bạn, chúng không giống nhau đâu:012:
TRONG BE BUN HOAT TINH TSS VA MLSS LA GIONG NHAU (THUONG DO BANG ONG BUN TRONG THOI GIAN LANG KHOANG 30 PHUT MUOI MINH XAC DINH DC)
SS CHAT RAN LO LUNG TRONG NUOC
TSS TONG CHAT RAN LO LUNG
MLVSS (Mixed liquor volatile suspended solids) THUONG XAC DINH DUA VAO MLSS
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TRONG BE BUN HOAT TINH TSS VA MLSS LA GIONG NHAU (THUONG DO BANG ONG BUN TRONG THOI GIAN LANG KHOANG 30 PHUT MUOI MINH XAC DINH DC)
SS CHAT RAN LO LUNG TRONG NUOC
TSS TONG CHAT RAN LO LUNG
MLVSS (Mixed liquor volatile suspended solids) THUONG XAC DINH DUA VAO MLSS
Cái này là có sự nhầm lẫn giữa cách đo MLSS và SV- SVI rồi. Dùng ống đong, đọc mức bùn sau 30p là đo SV, đo MLSS phải dùng phương pháp lọc sấy đến khối lượng k đổi để xác định lượng chất khô trong bùn ( sau khi loại bỏ các chất rắn hòa tan. thường sấy ở 105oC. Ngoài ra còn việc hóa mẫu ở 550oC nữa.
 
Top