Các khoản phụ cấp cho hoạt động PCCC

songngu93

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
tp. biên hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà! Đợt rồi Adidas có sang đánh giá bên em thì bị bắt các lỗi như sau:
- Thời gian diễn tập PCCC không chi trả phụ cấp cho những người tham gia => luật nào quy định điều này và khoản tiền cần trả là bao nhiêu?
- Huấn luyện PCCC 3 lần/năm, mỗi lần cách nhau không quá 6 tháng (bên e làm 2 lần, 1 lần nội bộ và 1 lần với công an), bắt buộc diễn tập cho ca3 vào buổi tối?
Mong mn hỗ trợ ạ!
 

ducdzungle

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Vĩnh Phúc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà! Đợt rồi Adidas có sang đánh giá bên em thì bị bắt các lỗi như sau:
- Thời gian diễn tập PCCC không chi trả phụ cấp cho những người tham gia => luật nào quy định điều này và khoản tiền cần trả là bao nhiêu?
- Huấn luyện PCCC 3 lần/năm, mỗi lần cách nhau không quá 6 tháng (bên e làm 2 lần, 1 lần nội bộ và 1 lần với công an), bắt buộc diễn tập cho ca3 vào buổi tối?
Mong mn hỗ trợ ạ!
Bạn tham khảo nhé: Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Về chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy

Nội dung này được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy:

“1. Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền thì được hưởng chế độ như sau:

a) Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,5 ngày lương cơ sở.

b) Nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,75 ngày lương cơ sở.

c) Nếu thời gian chữa cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 01 ngày lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách tính trên.

d) Trường hợp bị tai nạn, bị thương được thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh; bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Những khoản chi chế độ nêu trên do tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chi trả theo quy định; nếu người đó chưa tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm.

đ) Trường hợp bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh.

e) Trường hợp bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét công nhận là liệt sỹ.”
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Về chế độ, chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách

Nội dung này được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

“3. Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.”.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Nội dung này được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

“4. Cán bộ, đội viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở; cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương.

5. Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nếu bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm.”
 

LeDongNguyen

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà! Đợt rồi Adidas có sang đánh giá bên em thì bị bắt các lỗi như sau:
- Thời gian diễn tập PCCC không chi trả phụ cấp cho những người tham gia => luật nào quy định điều này và khoản tiền cần trả là bao nhiêu?
- Huấn luyện PCCC 3 lần/năm, mỗi lần cách nhau không quá 6 tháng (bên e làm 2 lần, 1 lần nội bộ và 1 lần với công an), bắt buộc diễn tập cho ca3 vào buổi tối?
Mong mn hỗ trợ ạ!
Trong guideline của adidas về phòng cháy chữa cháy có hướng dẫn rõ về tần suất đó bạn, 2 lần 1 năm là k bị mắc lỗi lớn thôi chứ ít nhất phải 3 lần 1 năm, do cty bạn đi ca đêm thì phải làm thêm 1 lần ca đêm nữa vì để đảm bảo rằng tất cả nhân viên trong công ty đều phải được tập huấn ít nhất 3 lần 1 năm đó.
Còn vụ chi trả thì nếu chỉ cho nhân viên đi học thì thực hiện chi trả như sau:
Điều 8. Tiền lương, tiền bồi dưỡng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháyCán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:1. Tiền lương (bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác nếu có) trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Tiền lương để tính trả trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương và quy chế trả lương của đơn vị quản lý trực tiếp.
tức lấy lương tổng / cho số ngày làm việc thực tế trong tháng ( không quá 26)/2 nhân số giờ học quy ra ngày (lần đầu học hoặc cấp bằng mới là 24h tức 3 ngày, học định kỳ 16h tức 2 ngày)
Nếu trong quá trình diễn tập có sử dụng phun, xịt, bình để chữa cháy thì phải chỉ trả thêm như được Ms Bean ghi ở trên (sử dụng lương cơ sở 1490000 để tính)
 

Hakusocute

Mầm xanh
Bài viết
9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Về chế độ, chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách

Nội dung này được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

“3. Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.”.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Nội dung này được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

“4. Cán bộ, đội viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở; cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương.

5. Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nếu bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm.”
Hay quá
 
scroll-topTop