Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yêu môi trường

App Store Google Play

App Quản lý môi trường

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí

1. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG; LNG; CNG.

2. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; LNG; CNG.

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai.

4. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG; CNG; LPG vào phương tiện vận tải.

5. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG; LNG; CNG.

6. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

7. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

8. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,427
Bài viết
40,865
Thành viên
30,842
Thành viên mới nhất
soikeofabet
Top