Các lưu ý khi lập ĐTM khai thác đất sét ???

nguyenngocanhymt

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi các ac trong diễn đàn, em hiện chuẩn bị lập ĐTM khai thác đất sét để sản xuất gạch, công suất khai thác 58.000m3/năm. Hiện tại em đã lập 1 số các loại ĐTM nhưng chưa lập ĐTM về khai thác khoáng sản bảo giờ, đọc tài liệu thỳ có phần làm phương án cải tạo môi trường là chưa viết lần nào. Vậy nên em muốn hỏi các ae có kinh nghiệm lập ĐTM về khai thác khoáng sản, đất sét rồi là khi lập mình nên lưu ý những vđề gì là cốt lõi, có những sự khác biệt gì nên lưu ý so với ĐTM bình thường như khu dân cư, xây dựng CSHT, nhà máy sản xuất ... Cảm ơn mọi người ạ.
 
scroll-topTop