Ứng dụng Gom Rác GRAC

Các pro giúp em với

ngocphuc

New Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn hỏi là lượng nước cấp trên 1 công nhân của 1 nhà máy hay cấp cho sinh hoạt hằng ngày của người công nhân đó. Nếu cấp cho sinh hoạt hằng ngày thì xem ở tiêu chuẩn số 06/2006/QĐ-BXD (như người dân bình thường). Trong các công ty thì chả ai quy định lượng nước mà công nhân sử dụng trong ngày đêm cả. Có thể tính bằng phương pháp thống kê lượng nước mà công ty sử dụng thôi.
 
Top