Các pro giúp em với

ngocphuc

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn hỏi là lượng nước cấp trên 1 công nhân của 1 nhà máy hay cấp cho sinh hoạt hằng ngày của người công nhân đó. Nếu cấp cho sinh hoạt hằng ngày thì xem ở tiêu chuẩn số 06/2006/QĐ-BXD (như người dân bình thường). Trong các công ty thì chả ai quy định lượng nước mà công nhân sử dụng trong ngày đêm cả. Có thể tính bằng phương pháp thống kê lượng nước mà công ty sử dụng thôi.
 
scroll-topTop