Các quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn quyết định 3733/2002/BYT

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn quyết định 3733/2002/BYT
1.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BYT về Bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
6.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc
Xem file đính kèm
 

Đính kèm

 • 22_2016_TT-BYT_YMT.doc
  325.5 KB · Lượt xem: 2,037
 • 23_2016_TT-BYT_YMT.doc
  131 KB · Lượt xem: 1,323
 • 24_2016_TT-BYT_YMT.doc
  62 KB · Lượt xem: 1,781
 • 25_2016_TT-BYT_YMT.doc
  77 KB · Lượt xem: 1,322
 • 26_2016_TT-BYT_YMT.doc
  70.5 KB · Lượt xem: 1,714
 • 27_2016_TT-BYT_YMT.doc
  80 KB · Lượt xem: 1,599
 • 29_2016_TT-BYT_YMT.doc
  120.5 KB · Lượt xem: 1,309
 • 30_2016_TT-BYT_YMT.doc
  111 KB · Lượt xem: 1,214

va_changer78

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
HCM

Đính kèm

 • 21_2016_TT-BYT_YMT.doc
  84.5 KB · Lượt xem: 625

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An

Đính kèm

 • tt-2016-21-1.pdf
  996.3 KB · Lượt xem: 563
 • tt-2016-23-1.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 526
 • tt-2016-24-1_1_.pdf
  900.9 KB · Lượt xem: 471
 • tt-2016-25-1_1_.pdf
  893.7 KB · Lượt xem: 492
 • tt-2016-26-1_1_.pdf
  1,015.5 KB · Lượt xem: 503
 • tt-2016-29-1_1_.pdf
  1.7 MB · Lượt xem: 507
 • tt-2016-30-1_1_.pdf
  1.5 MB · Lượt xem: 581

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
298
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cập nhật quy phạm pháp luật mới cho phần này : Theo thông tư 25/2017/TT-BYT, hiệu lực từ ngày 01/07/2017 :
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau đây:

1. Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

2. Thông tư số 30/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh phúc lợi, Tiêu chuẩn bức xạ tia X - Giới và Tiêu chuẩn phóng xạ trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 

peppyvn

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cập nhật quy phạm pháp luật mới cho phần này : Theo thông tư 25/2017/TT-BYT, hiệu lực từ ngày 01/07/2017 :
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau đây:

1. Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

2. Thông tư số 30/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh phúc lợi, Tiêu chuẩn bức xạ tia X - Giới và Tiêu chuẩn phóng xạ trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
thông tư 25/2017/TT-BYT, hiệu lực từ ngày 01/07/2017 bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 29/2016/TT-BYT và Thông tư số 30/2016/TT-BYT , như vậy sẽ dùng thông tư nào thay thế 2 thông tư trên?
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ 29/2018/TT-BLĐTBXH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

Ký hiệu: QCVN 34:2018/BLĐTBXH.

QCVN 34:2018/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ​

National technical regulation on safe work in confined spacesLời nói đầu

QCVN 34:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

National technical regulation on safe work in confined spaces
 

peppyvn

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ 29/2018/TT-BLĐTBXH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

Ký hiệu: QCVN 34:2018/BLĐTBXH.

QCVN 34:2018/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ​

National technical regulation on safe work in confined spacesLời nói đầu

QCVN 34:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

National technical regulation on safe work in confined spaces
Cám ơn bạn.
Trong post trước, mình muốn biết Thông tư liên quan đến 2 nội dung: "Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc & Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc" đã bãi bỏ thì mình sẽ ứng dụng thông tư nào, quay lại dùng 3733 hay cụ thể là cái nào? Cám ơn bạn đã chia sẻ.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cám ơn bạn.
Trong post trước, mình muốn biết Thông tư liên quan đến 2 nội dung: "Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc & Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc" đã bãi bỏ thì mình sẽ ứng dụng thông tư nào, quay lại dùng 3733 hay cụ thể là cái nào? Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Chào bạn, mình có hỏi các anh bên Cục an toàn bức xạ thì câu trả lời là ĐỢI HƯỚNG DẪN
 
scroll-topTop