Ứng dụng Gom Rác GRAC

Các quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh, về khí thải và chất thải nguy hại

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
QCVN05:2009/BTNMT, Chất lượng môi trường không khí xung quanh
QCVN06:2009/BTNMT, Chất lượng môi trường không khí xung quanh, hơi khí độc
QCVN 07:2009/BTNMT, Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 19:2009/BTNMT, khí thải công nghiệp đối với bụi, chất vô cơ
QCVN 20:2009/BTNMT, khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ
 

Đính kèm

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các Tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp

QCVN 21:2009/BTNMT, khí thải công nghiệp SX phân bón
QCVN 22:2009/BTNMT, khí thải CN nhiệt điện
QCVN 23:2009/BTNMT, khí thải CN SX xi măng
QCVN 24:2009/BTNMT, nước thải công nghiệp;
QCVN 25:2009/BTNMT, nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
 

Đính kèm

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
các bác ơi ! giúp em với ! em đang làm đồ án tốt nghiệp, làm bên ĐHKK. em làm cho khu chung cư , trong đó có cả nhà hàng, siêu thị nhà trẻ, phòng tập thể dục nữa, em không biết làm sao biết được số người trong các khu đó.bác nào co kinh nghiệm hay biết tra chỗ nào chỉ em với. cảm ơn bác trước nha !
 
Top