Các quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
- Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 của Chính phủ về việc Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Thông tư số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

-Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 

Đính kèm

 • ND130CP_VPCP.DOC
  99 KB · Lượt xem: 365
 • TTLT41BCA_VPCP.DOC
  131 KB · Lượt xem: 368
 • QD 28_2007BTC.pdf
  382.3 KB · Lượt xem: 474
 • Thông t? 220 H??ng d?n th?c hi?n ch? ?? b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c.rar
  58.4 KB · Lượt xem: 369
scroll-topTop