Các quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
- Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 của Chính phủ về việc Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Thông tư số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

-Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 

Đính kèm

scroll-topTop