Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Các tài liệu của sổ chủ nguồn thải là gì?

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hỏi: Sau khi có sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì doanh nghiệp sẽ được phát những gì ? và sẽ làm các thủ tục ra sao ? Thời gian thu gom thế nào là phù hợp
Thân ái
Khi đăng ký xong sẽ được cấp sổ đăng ký kèm theo 1 xấp chứng từ chất thải cho khoảng 10 đợt (có 6 liên/đợt thu gom xử lý), lưu ý được cấp miễn phí chứ không phải mua đâu nhé, khi nào sử dụng hết thì liên hệ Sở cấp phát cái mới. Như vậy là xong rùi. Sau đó tùy theo hợp đồng với nhà thầu thu gom xử lý mà tiến hành thu gom định kỳ hay thỏa thuận. Sau khi xử lý CTNH xong, nhà thầu xử lý sẽ gửi lại cho chủ nguồn thải 2 liên: 1 liên để chủ nguồn thải giữ và 1 liên nộp cho Sở TNMT TP/tỉnh. Thời gian nộp cho Sở là trg vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ do nhà thầu xử lý xong gửi lại.
 
Top