Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Các thuật ngữ trong lĩnh vực CDM

loyalluong

Mầm 2 lá
Tham gia
22/11/07
Bài viết
34
Cảm xúc
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism) là gì?
NĐT Kyoto đề ra CDM để các nước công nghiệp hoá có thể tài trợ cho các dự án tránh phát thải ở các nước đang phát triển và nhận được các mức giảm có chứng nhận.

Các khí nhà kính (Green House Gas-GHG) là gì?
Các GHG chính chịu trách nhiệm gây ra biến đổi khí hậu là điôxít cácbon (CO2). Mêtan (CH4), và Nitơ oxit (N2O). NĐT Kyoto cũng nói đến hydrofluorocácbon (HFCs), perfluorocácbon (PFCs), và sunphua hexafluorit (SF6)

Giảm phát thải được chứng nhận (Certified Emission Reductions-CERs) là gì?
Một đơn vị giảm GHG sinh ra bởi một dự án CDM và được một thực thể tác nghiệp chứng nhận. Một chứng nhận CER bằng một tấn đioxít cácbon tương đương, tính toán bằng cách sử dụng tiềm năng ấm nóng lên toàn cầu.

Các đơn vị giảm phát thải (Emission Reduction Units-ERUs) là gì?
Môt đơn vị giảm GHG sinh ra bởi một dự án JI. Một ERU bằng một tấn đioxít cácbon tương đương, tính toán bằng cách sử dụng tiềm năng ấm nóng lên toàn cầu.

Đường cơ sở (Baseline) là gì ?
Đường cơ sở của dự án CDM là kịch bản được dùng để chỉ xu hướng phát thải GHG (Green House Gas) do con người gây ra và sẽ xảy ra nếu không có hoạt động của dự án CDM đó. Về cơ bản, đường cơ sở cho thấy lượng phát thải GHG trong trường hợp không có dự án CDM. Mỗi dự án CDM phải xây dựng đường cơ sở riêng. Khi phương pháp luận đường cơ sở được EB (Exicutive Broad) phê duyệt thì các dự án khác cũng có thể áp dụng phương pháp đường cơ sở đó. Các dự án quy mô nhỏ có các hướng dẫn về đường cơ sở tiêu chuẩn.

Tính bổ sung (Addittionality) của dự án CDM là gì ?
Phát thải GHG một hoạt động dự án CDM phải thấp hơn so với mức phát thải khi không có hoạt động dự án. Hoạt động dự án phải chứng minh rằng dự án sẽ không được thực hiện nếu không có CDM. Không có yêu cầu về « tính bổ sung » như vậy thì không có gì đảm bảo rằng các dự án CDM sẽ tạo ra những phần giảm phát thải GHG tương đương với phần phát thải sẽ được sinh ra ở các nước thuộc Phụ lục I và cũng không có vai trò gì trong việc thực hiện mục tiêu ổn định nồng độ GHG trong khí quyển

Đường biên dự án (Boundary) là gì ?
Đường biên dự án xác định khu vực thực hiện giảm phát thải hoặc có các bể hấp thụ GHG. Phần giảm phát thải xảy ra tại địa điểm thực hiện dự án hoặc « thượng nguồn » dự án

Rò rỉ (Leakage) là gì ?
Rò rỉ là phần biến đổi thực của các nguồn phát thải GHG do con người gây ra xuất hiện bên ngoài đường biên dự án, đo đếm được và có đóng góp vào hoạt động dự án CDM.


Hy vọng những thuật ngữ này sẽ giúp các bạn phần nào hiểu về dự án CDM. Thực sự có rất nhiều vấn đề liên quan, nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Có thể những thắc mắc của các bạn sẽ giúp tôi định hướng được cách giúp mọi người tiếp cận đến lĩnh vực CDM.

Mong nhận được thêm các góp ý.
 

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,830
Bài viết
42,123
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua