Các tố chất để trở thành tư vấn CDM

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình tố chất để trở thành tư vấn CDM đúng là tiếng Anh đấy ạ, vì trong môi trường làm việc này ngôn ngữ chính sẽ là tiếng Anh.
Thứ hai các bác phải có một kiến thức rộng về các chuyên ngành liên quan (thông thường phải tự tìm tòi học thôi) như năng lượng, môi trường...
Thứ ba là phải chịu khó đọc và cập nhật các phương pháp, quy định, chính sách...của EB và việt nam...
 
scroll-topTop