Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

các văn bản pháp quy liên quan tới bệnh viện, các công trình y tế!

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm 1 ĐTM liên quan tới việc xây dựng bệnh viện.
Hiện tại phần văn bản pháp quy mình đang bị vướng nên giờ muốn chia sẽ thông tin với mọi người. Mình muốn cập nhật được các văn bản quy định môi trường trong bệnh viện ví dụ như Quy định cấp nước, thoát nước, sử dụng nước...
Ai có thông tin gì cho mình xin với nha!
mọi chi tiết liện hệ theo email duyquynhmt47@gmail.com.
Mình xin chân thành cảm ơn!:32::32::32:
 

daibangxanh

Well-Known Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn kiếm 1 ĐTM đã làm về xây dựng bệnh viện sau đó cập nhật các văn bản pháp luật đó, Ví dụ vài văn bản:
  • Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Quyết định 18/2007/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 365:2007 "Bệnh viện đa khoa – hướng dẫn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
  • Quyết định 48/2005/QĐ-BYT Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Quyết định 33/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Quyết định 40/2005/QĐ-BYT về tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện quận, huyện - tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Quyết định 2866/QĐ-BYT về Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 
Sửa lần cuối:
Top