Các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường trong Khu Công Nghiệp?

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các vấn đề liên quan đên quản lý môi trường KCN cần phải quan tâm bao gồm:
- Quy hoạch, thiết kế, xây dựng và phát triển KCN;
+ quy hoạch tổng thể các vùng công nghiệp trên cả nước và địa phương;
+ quy hoạch chi tiết và xây dựng cơ sở hạ tầng từng KCN;
+ Thiết kế xây dựng và phát triển các xí nghiệp công nghiệp trong KCN;
+ Các vấn đề về đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động của dự án công nghiệp;
+ Lập báo cáo ĐTM và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường các dự án công nghiệp;
- Quá trình hoạt động và công nghệ sản xuất’
+ Đầu vào và đầu ra;
+ Hoạt động vận chuyển;
+ Vệ sinh và an toàn lao động;
+ Các giải pháp bảo vệ môi trường tiên tiến;
- Kiểm soát chất thải và ô nhiễm công nghiệp với việc bảo vệ các thành phần môi trường
+ Các chất thải rắn;
+ Chất thải lỏng;
+ Khí thải;
+ Chất thải nguy hại;
+ Tiếng ồn và rung;
- Trách nhiệm kinh tế và nguồn tài chính bảo vệ môi trường
- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
- Chế độ thanh tra, kiểm tra và báo cáo môi trường;
+ chế độ thanh tra, kiểm tra môi trường;
+ chế độ báo cáo môi trường
- Khen thưởng và kỷ luật
- Xử lý vi phạm
+ Biện pháp khuyến khích và khen thưởng.
 

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop