Các vấn đề liên quan đến sử dụng năng lượng.

Trungtinenv

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
An Giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào anh chị
Em có hai thắc mắc mong được các anh chị giúp đỡ
1. Về kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm "Bắt buộc ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng" và Cty bên em năm 2017 thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và đã thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 3 năm (2017 - 2020, đã thực hiện kiểm toán trong năm 2019). Tuy nhiên trong năm 2018 bên em vẫn là cơ sở dụng năng lượng trọng điểm, như vậy bên em có cần phải thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 2018 - 2021 không các anh chị?
2. Về xây dựng kế hoạch năm năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả bên em đã xây dựng kế hoạch 55 (2017-2022), do một số lý do nên bên em muốn cập nhật và thay đổi kế hoạch có được không anh chị?
Rất mong được các anh chị giúp đỡ!
Em xin cảm ơn!
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những đơn vị bắt buộc phải Kiểm toán năng lượng là những đơn vị thuộc nhóm cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được xác định theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP như sau:
Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE trở lên;
Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương 500 TOE trở lên.
---
Điều 33: Trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
1. Ngoài việc thực hiện các quy định theo Luật, đối với lĩnh vực hoạt động có liên quan, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn có trách nhiệm:
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
c) Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của Luật này;
d) Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc;
e) Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Về kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm "Bắt buộc ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng" và Cty bên em năm 2017 thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và đã thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 3 năm (2017 - 2020, đã thực hiện kiểm toán trong năm 2019). Tuy nhiên trong năm 2018 bên em vẫn là cơ sở dụng năng lượng trọng điểm, như vậy bên em có cần phải thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 2018 - 2021 không các anh chị?

Nếu 2017 làm rồi thì kiểm toán có hiệu lực 2017,2018,2019. Hết thời gian này mới phải kiểm toán lại nếu không có sự thay đổi lớn.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
2. Về xây dựng kế hoạch năm năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả bên em đã xây dựng kế hoạch 55 (2017-2022), do một số lý do nên bên em muốn cập nhật và thay đổi kế hoạch có được không anh chị?
--> chắc chắn là được, hầu như các công ty đều thay đổi quy mô , công suất, thị trường nên việc thay đổi kế hoạch 5 năm là bình thường.
 

Trungtinenv

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
An Giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Về kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm "Bắt buộc ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng" và Cty bên em năm 2017 thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và đã thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 3 năm (2017 - 2020, đã thực hiện kiểm toán trong năm 2019). Tuy nhiên trong năm 2018 bên em vẫn là cơ sở dụng năng lượng trọng điểm, như vậy bên em có cần phải thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 2018 - 2021 không các anh chị?

Nếu 2017 làm rồi thì kiểm toán có hiệu lực 2017,2018,2019. Hết thời gian này mới phải kiểm toán lại nếu không có sự thay đổi lớn.
Trường hợp bên em 2017 và 2018 thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nhưng 2019 bên em mới thực hiện
1. Về kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm "Bắt buộc ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng" và Cty bên em năm 2017 thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và đã thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 3 năm (2017 - 2020, đã thực hiện kiểm toán trong năm 2019). Tuy nhiên trong năm 2018 bên em vẫn là cơ sở dụng năng lượng trọng điểm, như vậy bên em có cần phải thực hiện kiểm toán cho chu kỳ 2018 - 2021 không các anh chị?

Nếu 2017 làm rồi thì kiểm toán có hiệu lực 2017,2018,2019. Hết thời gian này mới phải kiểm toán lại nếu không có sự thay đổi lớn.
Em cảm ơn Ms. Bean.
 
scroll-topTop