Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Các yếu tố ảnh hưởng tới xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

  • Thread starter duongthihoa
  • Ngày gửi
D

duongthihoa

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ PH:trong xử lí kị khí PH của môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt đông, sinh sản và phát triển của sinh vật. đối với từng nhóm từng loài vsv có một khoảng PH TỐI ƯU.
Trong xử lí kị khí mê tan thì có 2 nhóm thực hiện: nhóm vsv thực hiện quá trình ãits hóa làm PH môi trường giảm đi. khi độ PH xuống thấp thì quá trình ãits hóa chậm lại. nhóm thứ 2 thực hiện quá trình metan hóa phát triển tốt ở giá trị PH gần trung tính hoặc gần trung tính
PH là mot trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu xuất quá trình xử lí nươcas thải . với PH=7 hiệu xuất xử lí đật giá trị câo nhất (88,3 phần trăm). hiệu xuất xử lí thấp nhất với PH=6(63,8 phần trăm). ở PH kiềm tính vsv ít bị ảnh hưởng hơn so với PH ãits . ở PH a xít vsv hoạt động kém hiệu quả hơn so với trong môi trường kiềm và ở giá trị kiềm nhẹ nhóm vi khuẩn sinh metan cũng ít bị ảnh hưởng
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỚI QUÁ TRÌNH XỬ LÍ
_Xử lí nước thải trong điều kiện kị khí do quần thể vsv hoạt động , mỗi chủng nhóm vsv sẽ sinh trưởng và phát triển tốt ở miền nhiệt độ thích hợp . nhiệt độ tối ưu cho vsv metan là khoảng từ 35-55 độ. dưới 10 độ các chủng này hoạt động rất kém
_Về mùa hè với nhiệt độ cao các vsv hoạt động mạnh hơn do đó quá trình xử lí cũng tốt hơn . về mùa đông nhiệt độ giảm xuống thấp các vsv bị ức chế hoạt động do đó hiệu quả xử lí thấp (78,3 phần trăm)hơn nhiều so với mùa hè (92,8 phần trăm)_Trong hệ thống xử lí nước thải công suât lớn có thể sủe dụng klhis CH4 để gia nhiệt dòng nước thải đầu vào làm tăng nhiệt độ môi trương vào mùa đông làm hiệu quả xử lí sẽ tốt hơn
_Trong khoảng nhiệt độ 40-55 độ hiệu quả xử lí sẽ cao hơn rất nhiều so với ở nhiệt độ thương
ẢNH HƯỞNG CUA TẢI TRONG CHẤT HỮU CƠ
_Có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định được khả năng xử lí của hệ thống khi hàm lượng chất hưỡ cơ tăng cao thì hiệu xuất xử lí cũng tăng theo
_Đối với nước thải có độ ô nhiễm COD khoảng 7000-5000mg/l thì hiệu xuất xủe lí đạt gần 90 phần trăm và hiệu suất xử lí giảm dần khi COD đầu vào giảm dần
ẢNH HƯỞNG CỦA THÒI GIAN LƯU THỦY LỰC
_tHỜI GIAN LƯU THỦY LỰC LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG quyết định tới hiệu suất xử lí của hệ thống. nếu thời gian lưu thủy lực ngắn thì hiệu suất xử lí sẻ thâp và ngược lại . tuy nhiên nếu kéo dai thời gian xử lí thì chi phí đầu tư ban đầu của hoạt động sẻ lớn
_Thời gian xử lí càng lâu thì hiệu suất xử lí cang cao . thời gian lưu thủy lực khoabgr từ 4-12 giờ tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT TẨY RỬA
_Trong ngành chế biến thực phẩm nói chung thường phải sử dụng một số chất sát trùng để vô trùng các dụng cụ nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm . thường dùng NAOH, cloraminB, javen để tẩy trùng . đối với các hệ thống sử í nước thải bằng phương pháp sinh học các chất sát trùng có ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của vsv và do đó ảnh hưởng đến hiệu suất xử lí
_Nòng độ các chất tẩy rửu cao làm cho cac vsv trong hệ thống xử lí nước thải bị ức chế hoàn toàn ,thối rữa tạo thành dạng keo trong nước làm cho COD và SS tăng lên
_Javen có tính sát trùng rất mạnh vì vậy để không ảnh hưở đến hiẹu suất xử lí nước thải cân phải loại bỏ javen ra khỏi hệ thống .trong trường hợp không loại bỏ được hết thì nồng độ tối đa cho phép 0,001mg/l
_Ngoài ra nồng độ kim loại nặng cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của vsv.
_Đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến khả nang làm sạch nướ thải bằng phương pháp yếm khí. đặc biệt có ứng dụng trong xử lí UASB.
 
Top