CÁCH ĐỔI ppm ra mg/m3

lapcuong77

Cỏ 4 lá
Bài viết
70
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào các pác!
mình thấy thông thường khi cho số liệu nồng độ chất ô nhiễm người ta thường cho dưới dạng "ppm" nhưng khi tra QCVN thì ta tra dạng "mg/Nm3"
vậy để đổi ra thì ta làm sao?
mình chia hai trường hợp:
1. nếu tính cho khí thì ta xài công thức:
mg/m3= (x ×M)/{22,4 × (Po/P1) × (P1/Po)}
Với : x là nồng độ chất cần xử lý ppm
M khối lượng phân tử chất ô nhiễm
Po, To áp suất và nhiệt độ chuẩn
P1, T1 áp suất và nhiệt đô đang xét
VD với nồng độ SO2 là 980ppm nhiệt độ dòng khí là 280 oC mình tính ra là 1382 mg/m32. nếu tính cho bụi thì sao?
cái này mình không rõ lắm, mình nghe mấy bạn mình bảo là ppm = mg/l
vậy với nồng độ bụi là 250ppm thì đổi ra tới 250.000mg/m3 :khi1885867: quá khủng khiếp quá trong khi tiêu chuẩn chĩ 400mg/m3
Không biết đối với bụi mình tính làm sao đây? :26:
pác nào biết chỉ giúp với!

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào các pác!
mình thấy thông thường khi cho số liệu nồng độ chất ô nhiễm người ta thường cho dưới dạng "ppm" nhưng khi tra QCVN thì ta tra dạng "mg/Nm3"
vậy để đổi ra thì ta làm sao?
mình chia hai trường hợp:
1. nếu tính cho khí thì ta xài công thức:
mg/m3= (x ×M)/{22,4 × (Po/P1) × (P1/Po)}
Với : x là nồng độ chất cần xử lý ppm
M khối lượng phân tử chất ô nhiễm
Po, To áp suất và nhiệt độ chuẩn
P1, T1 áp suất và nhiệt đô đang xét
VD với nồng độ SO2 là 980ppm nhiệt độ dòng khí là 280 oC mình tính ra là 1382 mg/m3
2. nếu tính cho bụi thì sao?
cái này mình không rõ lắm, mình nghe mấy bạn mình bảo là ppm = mg/l
vậy với nồng độ bụi là 250ppm thì đổi ra tới 250.000mg/m3 :khi1885867: quá khủng khiếp quá trong khi tiêu chuẩn chĩ 400mg/m3
Không biết đối với bụi mình tính làm sao đây? :26:
pác nào biết chỉ giúp với!

Theo mình biết thì đơn vị "mg/Nm3", Chữ "N" là Normal có nghĩa là ở điều kiện bình thường hay điều kiện chuẩn:
  • ở 25oC, 1 atm ta có: C (mg/m3) = (Mp x C (ppm)/ 24.45
  • ở 0oC, 1 atm ta có: C (mg/m3) = (Mp x C (ppm)/ 22.4
Với Mp: là khối lượng phân tử
 

lapcuong77

Cỏ 4 lá
Bài viết
70
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình biết thì đơn vị "mg/Nm3", Chữ "N" là Normal có nghĩa là ở điều kiện bình thường hay điều kiện chuẩn:
  • ở 25oC, 1 atm ta có: C (mg/m3) = (Mp x C (ppm)/ 24.45
  • ở 0oC, 1 atm ta có: C (mg/m3) = (Mp x C (ppm)/ 22.4
Với Mp: là khối lượng phân tử

công thức đó nếu tính cho một khí ô nhiễm xác định thì dễ,
vd như SO2 thì M bằng 64 hay NO2 bằng 46.
ở đây nếu bụi mìnhh chưa biết được thành phần và khối lượng riêng nên mình không thể tính ra M của bụi :30:
không biết làm sao mà tính khi chỉ biết nồng độ bụi là 250ppm :021:
 

ThuyMien

Hạt giống tốt
Bài viết
2

khoasm78

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Tp.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình giải thích sơ bô trong áp dụng tính cho khí thải nhé.
bạn phân biệt 2 đơn vị:
ppm : nồng độ thể tích = thể tích chất ô nhiễm /lưu lượng khí thải;
mg/m3: nồng độ theo trọng lượng = khối lượng chất ô nhiễm /lưu lượng khí thải;
Vì vậy để có thể chuyển đổi 2 đơn vị với nhau, người ta dùng công thức trong điều kiện chuẩn 25 oC, 760mmHg như sau:
C (mg/m3) = MW/22,45 x C (ppm) = K x C(ppm)
MW: khối lượng mol phân tử của chất cần đổi;
K: hệ số người ta đã tính sẵn như CO =1,14; NO = 1,22; NO2= 1,88; SO2=2,62...
 
scroll-topTop