Cách làm 1 đề tài nghiên cứu khoa học

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có nhiều bạn sinh viên muốn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có rất nhiều ý tưởng hay nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Trong topic này mình sẽ hướng dẫn 1 dàn bài cho các bạn để có thể tiếp cận và định hướng dễ dàng hơn. Nhưng đây là hướng dẫn thôi nhé, các bạn có thể hỏi các thầy cô trong trường để có thể hoàn thành tốt hơn các đề tài của mình.


ĐỀ CƯƠNG ......
CHUYÊN NGÀNH: ........
MÃ SỐ : .........

TÊN ĐỀ TÀI: ......................
Học viên thực hiện:
Cán bộ hướng dẫn:


TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 25 tháng 11 năm 2008


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------- oOo ----------
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CAO HỌC

Họ và tên : Phái :
Ngày, tháng, năm sinh : Nơi sinh:
Chuyên ngành :
Khóa :

I. TÊN ĐỀ TÀI :

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
* Nhiệm vụ:
* Nội dung :
-

III. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN :

Ngày 25 tháng 11 năm 2008
PHÒNG ĐÀO TẠO PHÒNG CHUYÊN MÔN CHỦ NHIỆM NGÀNH


MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
III. GIỚI HẠN PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
IV. Ý NGHĨA KHOA HỌC – KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA LUẬN VĂN
V. ĐỀ CƯƠNG DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sau khi viết 1 đề cương xong, bạn trình bày với thầy hướng dẫn tính khả thi của đề tài.
 
V

viettru

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đề tài sinh thái

Có nhiều bạn sinh viên muốn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có rất nhiều ý tưởng hay nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Trong topic này mình sẽ hướng dẫn 1 dàn bài cho các bạn để có thể tiếp cận và định hướng dễ dàng hơn. Nhưng đây là hướng dẫn thôi nhé, các bạn có thể hỏi các thầy cô trong trường để có thể hoàn thành tốt hơn các đề tài của mình.Sau khi viết 1 đề cương xong, bạn trình bày với thầy hướng dẫn tính khả thi của đề tài.
 

kelvinlee

Cây công nghiệp
Bài viết
129
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nào có quan tâm đến nghiên cứu khoa học thì Addnick chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm nhé. Lúc còn ở trường mình cũng làm khá nhiều đề tài Eureka, Vifoteck... Nếu giúp được mình sẽ giúp các bạn
Nick mình: minh_lee0101@yahoo.com. Giờ thì mình ra trường rồi. Cũng có thời gian mình nghiên cứu công trình do Bộ Công thương tài trợ cho nghiên cứu của mình. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn sau này
 

anonymity1412

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nào có quan tâm đến nghiên cứu khoa học thì Addnick chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm nhé. Lúc còn ở trường mình cũng làm khá nhiều đề tài Eureka, Vifoteck... Nếu giúp được mình sẽ giúp các bạn
Nick mình: minh_lee0101@yahoo.com. Giờ thì mình ra trường rồi. Cũng có thời gian mình nghiên cứu công trình do Bộ Công thương tài trợ cho nghiên cứu của mình. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn sau này
chào a! a hay nghiên cứu về vấn đề gì thế :S
e cũng thích nckh nhưng chưa biết mình nên lựa chọn chủ đề nào cho hợp lý
 

kelvinlee

Cây công nghiệp
Bài viết
129

ninhbinhquetoi

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác mà đưa ra thế thì khó hiểu lắm. Em có 1 chuyên đề mới ra lò và đang trong quá trình xét duyệt. Up cái mục lục lên cho các bác coi.
Các bác cho đánh giá xem thế nào???
nếu bác nào quan tâm em cho coi bản mềm
Nội dung Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2
1.1. Trên thế giới 2
1.2. Ở Việt Nam 3
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 6
KHU VỰC NGHIÊN CỨU 6
2.1. Vị trí địa lí 6
2.2. Tình hình dân sinh- kinh tế- xã hội 7
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU – ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG VÀ 8
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
3.1. Mục tiêu nghiên cứu 8
3.2. Đối tượng nghiên cứu 8
3.3. Nội dung nghiên cứu 8
3.4. Phương pháp nghiên cứu 8
3.4.1. Đặc điểm rừng và tình hình cháy rừng. 9
3.4.2 . Nghiên cứu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến cháy rừng. 9
3.4.3. Phân vùng trọng điểm cháy rừng 13
3.5. Xây dựng bản đồ phân cấp cháy. 14
3.5.1. Xây dựng bản đồ số cho khu vực nghiên cứu. 14
3.5.2. Phân cấp nguy cơ cháy trên bản đồ số của khu vực nghiên cứu 14
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15
4.1. Đặc điểm tài nguyên rừng và tình hình cháy rừng tại Lâm trường Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 15
4.1.1. Thực trạng tài nguyên đất và tài nguyên rừng của Lâm trường. 15
4.1.2. Tình hình cháy rừng ở khu vực nghiên cứu 17
4.2. Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng tới cháy rừng tại Lâm trường Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 17
4.2.1. Một số đặc điểm về cấu trúc rừng ở các trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu. 17
4.2.2. Đặc điểm vật liệu cháy của khu vực nghiên cứu. 21
4.2.3. Khả năng cháy của các trạng thái rừng. 24
4.2.5. Ảnh hưởng của khoảng cách tới rừng đến nguy cơ cháy rừng. 24
4.2.6. Các yếu tố kinh tế xã hội 25
5.3. Phân cấp nguy cơ cháy cho khu vực Lâm trường Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. 26
4.4. Thực trạng của công tác PCCCR và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác PCCCR ở Lâm trường Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 29
4.4.1. Thực trạng của công tác PCCCR ở Lâm trường Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 29
4.4.2. Đề xuất một số biện pháp phòng cháy, cháy chữa cháy cho rừng tại khu vực nghiên cứu. 30
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN – TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ 34
5.1. Kết luận 34
5.2. Tồn tại 34
5.3. Kiến nghị 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
 

hongyen1983

Cỏ 4 lá
Bài viết
63
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nào có quan tâm đến nghiên cứu khoa học thì Addnick chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm nhé. Lúc còn ở trường mình cũng làm khá nhiều đề tài Eureka, Vifoteck... Nếu giúp được mình sẽ giúp các bạn
Nick mình: minh_lee0101@yahoo.com. Giờ thì mình ra trường rồi. Cũng có thời gian mình nghiên cứu công trình do Bộ Công thương tài trợ cho nghiên cứu của mình. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn sau này

mình add nick của bạn nghen, nick cua minh là quyen_907@yahoo.com, thấy nick này thì chấp nhận nghen
 
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn nào có nhã ý làm đề tài NCKH trong lĩnh vực môi trường có thể tải một số đề tài nghiên cứu của các "Tiền Bối" Khoa Môi trường - ĐHBK về để tham khảo nhé.

Danh sách các đề tài nghiên cứu & các tài liệu chuyên ngành tại đây

Ngoài ra trang này còn khá nhiều tài liệu hay cho các bạn sử dung miễn phí
 
T

the_dark

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn nào có nhã ý làm đề tài NCKH trong lĩnh vực môi trường có thể tải một số đề tài nghiên cứu của các "Tiền Bối" Khoa Môi trường - ĐHBK về để tham khảo nhé.

Danh sách các đề tài nghiên cứu & các tài liệu chuyên ngành tại đây

Ngoài ra trang này còn khá nhiều tài liệu hay cho các bạn sử dung miễn phí
Đè tài thứ 12 là 1 vấn đề rất được quan tâm hiện nay về việc quản lý và vận hành các lò đốt chất thải nguy hại.
 
scroll-topTop