cách lấy mẫu chất thải nguy hại

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Việc lấy mẫu nắm một vai trò quan trọng quyết định đến độ chính xác và độ tin cậy của kết quả sau này. Muốn đáp ứng được yêu cầu trên mẫu lấy được phải đảm bảo là mang tính đại diện cho chất thải. Một mẫu muốn đảm bảo là mẫu mang tính đại diện cần một số chú ý sau:
- Nếu chất thải ở dạng lỏng đựng trong thùng nên trộn đều ( nếu việc trộn này an toàn và không gây sự cố cháy nổ) trước khi lấy mẫu. Đối với các thùng chứa cùng một loại chất thải và biết chắc về loại chất thải chứa trong thùng là đủ đặc trưng cho chất thải. Nếu không chắc về loại chất thải chứa trong thùng thì phải lấy mẫu và phân tích tất cả các thùng.
- Nếu nguồn thải từ sản xuất (manufacturing) hay chất thải rắn từ quá trình xử lý chất thải ( waste treatment solid) nên lấy mẫu tổng (composite) và phân tích. Trong trường hợp này mẫu được lấy định kỳ, sau đó trộn lại và phân tích.
- Nếu chất thải chứa trong hồ đập, thùng chứa, hay các thiết bị tương tự, nên lấy mẫu theo 3 chiều ( three dimensional- dài, rộng, sâu). Thường thì những mẫu này được phân tích riêng rẽ, nhưng đôi khi được hỗn hợp lại. Quá trình này với mục đích đặc trưng hóa chất thải rắn và giúp cho việc xác định toàn bộ lượng chất có nguy hại hay không.
chú ý: Lượng mẫu nên lấy hơi dư cho phân tích, Thường lượng mẫu lấy lớn hơn 1500ml. và khi lấy mẫu nên thực hiện việc lấy kèm một số mẫu sau để đảm bảo độ chính xác của kết quả:
- Duplicate sampling: mẫu này được lấy nhằm chứng minh tính lặp lại của phương pháp lấy mẫu. Thông thường 10% của mẫu nên được lấy làm 2 lần.
- A travel blank ( mẫu vận chuyển) là các chai đựng mẫu được chuẩn bị như những chai chứa các mẫu khác. cũng như vận chuyển từ phòng thí nghiệm đến vị trí lấy mẫu và từ vị trí lấy mẫu về phòng thí nghiệm nhằm xác định có hay không sự nhiễm bẩn trong việc chuẩn bị chai ( thiết bị) đựng mẫu và phương thức chuyên chở.
- Mẫu trắng ( field blank) là chai lấy mẫu nhưng dùng đựng nước không ô nhiễm theo phương pháp như những phương pháp dùng để lấy mẫu. Mấu này chỉ thị sự nhiễm bẩn liên quan đến phương thức lấy mẫu tại hiện trường ( field sampling procedure)
Khi lấy mẫu lỏng ngoài mẫu chất thải cần lấy làm cả 3 loại mẫu trên. Còn khi lấy mẫu đất, semi-soils, bùn, chất thải rắn, cùng với mẫu cần lấy, chỉ cần lấy thêm loại mẫu thứ nhất ( duplicate sampling)
Công tác bảo quản mẫu:
Công tác bảo quản mẫu cũng không kém phần quan trọng, vì nếu không bảo quản mẫu hợp lý do quá trình biến đổi hóa học và hóa lý cũng như biến đổi hóa học và hóa lý cũng như biển đổi sinh học sẽ làm thay đôiỉ thành phần cũng như chất thải. Theo EPA khoảng thời gian lấy mẫu và phân tích không lớn hơn 24h và mẫu nên trữ ở 4 độ. Mỗi loại chất thải, tùy theo thành phần đều có một cách bảo quản mẫu riêng. Ví dụ đối với mẫu chứa kim loại thì acid nitric được thêm vào để hiệu chỉnh cho PH nhỏ hơn 2 ( với cách bảo quản này mẫu ổn định trong 6 tháng), hay đối với mẫu chứa cyanide thì NaOH 6N được thêm vào để hiệu chỉnh PH lớn hơn 12 và trữ lạnh ở 4 độ. Vì vậy nhằm đảm bảo độ chính xác của mẫu nên tham khảo các tài liệu về phân tích ( APHA, ASTM,...) để có chế độ bảo quản mẫu thích hợp.
Nguồn: Giáo trình quản lý chất thải nguy hại - TS Trần Thị Mỹ Diệu - Đại học Văn Lang
 
scroll-topTop