Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cách nuôi bùn hạt hiếu khí

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu hỏi 1: Tại sao bùn kết bông được ?
Từ khóa: bông bùn, bùn hạt, bùn kết bông

Theo lý thuyết của Mekhati thì sự tạo bông xảy ra ở giai đoạn trao đổi chất có tỷ lệ chất dinh dưỡng với sinh khối ngày càng thấp dần. Tỷ lệ này thấp sẽ đặc trưng cho nguồn năng lượng thấp của hệ thống và dẫn tới giảm năng lượng chuyển động. Động năng tác dụng đối kháng với lực hấp dẫn. Nếu động năng nhỏ thì tác động đối kháng cũng sẽ nhỏ và các tế bào vi khuẩn hấp dẫn với nhau. Diện tích bề mặt tế bào, sự tạo thành vỏ nhầy và tiết ra niêm dịch là nguyên nhân keo tụ của các tế bào vi khuẩn.

Khi năng lượng của hệ là nhỏ nhất thì quá trình kết bông sẽ xảy ra

Bùn hạt:

Ngoài ra các loài Zooglea, đặc biệt là Z. ramigoza, rất giống Pseudomonas. Chúng có khả năng sinh ra một bao nhầy xung quanh tế bào. Bao nhầy này là một polimer sinh học, thành phần là polysacarit, có tác dụng kết các tế bào vi khuẩn lại thành hạt bông. Các chất keo dính trong khối nhầy của bùn hoạt tính hấp phụ các chất lơ lửng, vi khuẩn, các chất màu, mùi… trong nước thải. Do vậy hạt bùn sẽ lớn dần và tổng lượng bùn cũng tăng dần lên
 
Sửa lần cuối:

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu hỏi 2: Cách nuôi bùn hạt hiếu khí

  • Trước tiên phải hiểu cơ chế hình thành của bông bùn, bùn hạt. Chưa nuôi được bông bùn tốt thì đừng bao giờ nghĩ đến bùn hạt.
  • Vi sinh vật nuôi cấy ban đầu
  • Sục khí: Chế độ hòa tan oxy, vận tốc dòng, ...
  • Chất dinh dưỡng bao gồm tỷ lệ: C, P, N và cả các chất vi lượng
  • Nhiệt độ
  • Chế độ chăm sóc sức khỏe của bùn

Về cơ chế nuôi bùn hạt thì dễ hiểu nhưng đối với cách nuôi cụ thể thì ít người share vì đây là mảng thương mại của một số công ty
 
Sửa lần cuối:
Top